Hanna Novik

Prosjektleder

Hanna Maroz

Digitaliseringsstrategi
Digital markedsføring
Tjenestedesign
Forretningsanalyse
Prosess-effektivisering

Hanna har dyp faglig kunnskap og erfaring i å transformere måten tradisjonelle virksomheter jobber ved å effektivisere arbeidsprosesser og velge riktig teknologi. Hun hjelper bedrifter i alle størrelser og bransjer å forstå og analysere markedsførings- og salgsprosesser, samt sikre riktige digitale strategier som vil skape konkurransefortrinn og nye markedsmuligheter.

Prosjekterfaring

Levanger kommune/Næringsforeningen i Levanger. Kompetansekartlegging i Levanger kommune

Digital Norway. Ledelse av et digitaliseringsprosjekt som omfatter design av en ny digital tjeneste og digital transformasjon av en tradisjonell virksomhet innen bygningsbransjen.

Innovasjon Norge. Rådgiving og fasilitering knyttet til endringsprosesser og problemstillinger innen digitalisering av tjenester og arbeidsprosesser