Arkplan arkitektkontor
-Digitalisering gir større konkurransekraft

03. juni 2021

Klykken

Proneo og DigitalNorway har bistått Arkplan Arkitektkontor med et omfattende digitaliseringsprosjekt.
Samarbeidet med Proneo og DigitalNorway har vært topp. Det ga en positiv drive og en kompetanse vi ikke kunne vært foruten, sier Nils Sigurd Klykken, styreleder i Arkplan.

Siden starten i Namsos i 1999 har Arkplan prosjektert boliger for private og profesjonelle aktører over hele landet.

Nils Sigurd Klyken og Ingrid Sofie Unstad Klyken i Arkplan

Nils Sigurd Klyken og Ingrid Sofie Unstad Klyken i Arkplan

– Det kanskje mest spennende med prosjektet er at vi har utarbeidet et konsept for å digitalisere deler av tjenestene våre. Vi har laget en designmodell og en kravspesifikasjon for en løsning som kan vise seg å fungere for flere i bransjen, forteller Klykken

I tillegg har de sett på hvordan Arkplan kan bli mer synlig på digitale plattformer. De har også kartlagt interne prosesser og vurdert hvordan de kan digitaliseres.

Arbeidet har allerede gitt resultater. Mest iøynefallende er en flunkende ny hjemmeside som gjennom søkemotoroptimalisering (SEO) gjør Arkplan mer synlig på nettet.

Et lærerikt prosjekt

Som prosjekteier har det vært nyttig for DigitalNorway å følge prosessen så tett.

–Vi jobber sjeldent en-til-en opp mot SMBene, sier Sigri Sevaldsen, forretningsutvikler i DigitalNorway.

–Derfor har det vært både lærerikt og interessant å få innsikt i en konkret bedrift, og å delta på pitcher og statusmøter underveis i prosjektet, sier hun.

Sigri Sevaldsen, DigitalNorway

Sigri Sevaldsen, forretningsutvikler DigitalNorway

DigitalNorway har jobbet tett med Proneo på flere prosjekter de siste årene, og Sevaldsen mener at dette og den kompetansen Proneo sitter på om SMBenes behov gjorde det naturlig at Proneo var den utøvende part i prosjektet.

–Proneo kjenner både oss og utfordringene i de små bedriftene svært godt. Dette bidro til en sømløs og lærerik prosess for alle parter, sier hun.

InnoCAPE

Siden 2019 har DigitalNorway vært en del av tre forskjellige EU-prosjekter, to Horizon 2020-prosjekter og et Interreg-prosjekt (InnoCAPE).

–Arkplans arbeid med digitalisering ble gjennomført som en pilot i InnoCAPE-prosjektet, forteller Sevaldsen.

Digital transformasjon

Prosjektlederen, Hanna Maroz, forteller om et spennende prosjekt.

– DigitalNorway og Proneo har vært med på hele den digitale transformasjonen som en strategisk sparringspartner og prosessleder, sier hun.

Hanna Maroz

Hanna Maroz, prosjektleder i Proneo

En digital transformasjon innebærer omstilling og endring.  Bedriften skal utføre (gamle) oppgaver på en ny måte basert på ny digital teknologi og kunnskap.

–For å transformere en bedrift, må den skanne sitt digitale miljø for å identifisere muligheter for innovasjon. Slik får bedriften tilgang til datadrevet innsikt for å definere merverdi og bruke teknologi for en jevn skalering. På den måten kan bedriften skape nye verdier, kanskje på nye måter, og tilby nye produkter/tjenester for nye markedssegmenter, sier Maroz.

Hun mener det er viktig at bedriftene ønsker vekst, at de viser fleksibilitet, har en problemløsende holdning og finner riktig strategi for å oppnå vekst og økonomisk suksess.

Bedriftene må digitalisere

– Teknologien og arbeidsmetodene endrer seg raskt. Men kundenes og eiernes krav til bedriftene er ofte de samme som før: Avkastning, effektivisering, konkurransedyktige priser, god service og kommunikasjon med kundene. For å kunne innfri disse kravene også i framtida må bedriftene digitalisere, sier hun.

Videre utvikling

For Arkplan har digitaliseringsprosjektet gitt gode resultater. Nå er ambisjonen og planen å få iverksatt en løsning basert på funnen fra InnoCAPE-prosjektet. I praksis vil dette bety at bedriften, sammen med DigitalNorway og Proneo, nå starter en dialog med Innovasjon Norge, og at de innen kort tid starter utviklingen av en løsning.

– Vårt mål er å ha en trial i løpet av året, med lansering tidlig neste år, sier Nils Sigurd Klykken i Arkplan Arkitektkontor.


Faktaboks: Digital transformasjon – hva betyr det?

Ifølge Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) kan digital transformasjon beskrives som

  • en prosess der virksomheten endrer hvordan den utfører sine oppgaver, tilbyr bedre tjenester, jobber mer effektivt eller skaper helt nye tjenester
    • hvor brukerfokus og brukeropplevelsen er selve kjernen i endringen
    • som baserer seg på utnyttelse av digital teknologi
  • en grunnleggende og omfattende endring, og ikke en mindre justering
  • redesign av virksomheten på alle nivå – folk, prosesser, teknologi og styring»

InnoCAPE er en del av EU-programmet Interreg Baltic Sea Region, som bidrar til at Østersjøregionen blir mer innovativ, bedre tilgjengelig og mer bærekraftig.

Vi hjelper deg gjerne med å utvikle din bedrift. Ta kontakt for en uforpliktende prat.

Hanna Maroz

Hanna Novik

Prosjektleder
[/wpbb-if]