Bli med og digitalisere norsk næringsliv

19. september 2017

lensmannen

Proneo ønsker å bidra til at næringslivet i Midt-Norge griper mulighetene som ligger i digitalisering og robotisering. Vi var derfor det første miljøet i Norge som inngikk partneravtale med DIGITALNORWAY – Toppindustrisenteret AS. Gjennom dette samarbeidet har Proneo bidratt i utviklingen av Digital Modenhetsindikator – en måling for å ta temperaturen på din bedrifts endringsevne. Proneo gjennomførte i vår også en workshop og pilottest av indikatoren. Tilbakemeldingene fra deltagerne var unisont positive og flere bedrifter jobber aktivt videre med mulighetene digitalisering kan gi. DIGITALNORWAY – Toppindustrisenteret har offisiell lansering av Digital Modenhetsindikator neste uke. Invitasjonen ligger nedenfor, eller ved å følge denne linken: https://www.digitalnorway.com/om-digital-norway/nyheter/bli-med-og-digitalisere-norsk-naringsliv/

DIGITALNORWAY inviterer til nettverkstreff 27. september.

En ny generasjon datadrevne nykommere utfordrer nå Norges ledende selskaper. Samtidig oppgir størstedelen av norske ledere at teknologi ikke vil påvirke deres bedrift negativt.

Det er på tide med en vekker.

DIGITALNORWAY er etablert for å sette fart på digitaliseringen av norske virksomheter.
Onsdag 27. september inviterer vi til nettverksmøte. Her viser vi deg våre første tjenester og gir deg et innblikk i hvordan vi jobber!

I tillegg vil du få innblikk i:

  • hvordan våre eierbedrifter jobber frem nye digitale satsinger og hvordan du kan bli en del av disse. Innleggene vil være høyrelevante for deg som søker samarbeid med de store aktørene.
  • hvordan utvikle nye produkter og tjenester på innsiden av de store selskapene. Her vil Telenor dele erfaringer fra sitt intraprenørprogram Ignite, som inspirasjon for andre store selskaper som vurderer lignende initiativ.

Nettverkstreffet er gratis og avholdes som del av Corporate Innovation Day!