Proneo forsterker samarbeidet med DIGITALNORWAY – Toppindustrisenteret AS

26. januar 2018

.skjermbilde-2018-01-26-kl-11-33-24

Proneo og DIGITALNORWAY-Toppindustrisenteret AS har i dag fornyet og forsterket samarbeidet.  Samarbeidet skal bidra til økt innsikt og digitalisering i målgruppen små og mellomstore bedrifter. Utgangspunktet er at samarbeidet skal være langsiktig, slik at Proneo kan utvikles til å bli en del av DIGITALNORWAYs nasjonale ressursbase. Deling er et bærende prinsipp for samarbeidet og for effektiv digital transformasjon i regionen og landet forøvrig.

De siste 2-3 årene har vi i Proneo satt oss inn i hva de praktiske konsekvensene av digitalisering, automatisering og robotisering kan bety av muligheter og utfordringer for det næringslivet vi har i Trøndelag. Samarbeidet med DIGTIALNORWAY har vært viktig for å øke forståelse og spre kunnskap omkring dette. Når vi nå forsterker samarbeidet går det først og fremst på samarbeid knyttet til konkrete aktiviteter rettet mot næringslivet i regionen, sier avdelingsleder for Rådgiving i Proneo Viggo Iversen.

Flere aktiviteter er planlagt i 2018, blant annet:

  • En felles ambisjon om å sette igang et FRAM prosjekt med digitalisering som tematikk.FRAM er et leder- og bedriftsutviklingsprogram for små og mellomstore bedrifter som skal gi deltakende bedrifts ledere praktiske lederverktøy og skape konkrete målbare resultater. Proneo ønsker å komme i kontakt med bedrifter som er interessert i å høre mer om mulighetene som ligger i å delta i et FRAM prosjekt koblet tid digitalisering. Ta kontakt med Vegard Saur for informasjon: ([email protected]/mob: 95858674)
  • Digital Modenhetsanalyse + workshop. Våren 2017 deltok nesten 20 bedrifter i en uttesting av en Digital Modenhetsanalyse for bedrifter. Bedriftene som tok testen diskuterte resultatene sammen i en workshop. Dette bidro til en betydelig økt egenrefleksjon om muligheter i digitalisering for hver enkelt bedrift. Erfaringene fra workshopen var svært gode og alle deltakerne ga tilbakemelding om at de ville anbefale andre bedrifter å delta på et tilsvarende opplegg. Proneo og DIGITALNORWAY har ambisjon om å gjennomføre et liknende opplegg for bedrifter i Trøndelag. Ønsker du å melde din interesse for å delta, eller ønsker mer informasjon? Ta kontakt med Lars Strøm ([email protected]/mob: 90747568).
  • Kompetansedelingsnettverk. De siste to årene har Proneo og DIGITALNORWAY invitert til et uformelt treffpunkt for bedriftsledere under Industriens dag. Erfaringene fra disse treffpunktene er at det er stor interesse for å dele erfaringer knyttet til utfordringer og muligheter ift. digitalisering.  Proneo og DIGITALNORWAY har ambisjon om å utvikle dette uformelle treffpunktet videre som praktisk og uformelt kompetansedelingsnettverk. Ønsker du å engasjere deg og din bedrift i dette, og har innspill på hvordan dette kan rigges? Ta kontakt med Viggo Iversen ([email protected]/ mob: 47456601).