Proneo 15 år

29. juni 2022

blautkak

Onsdag 29. juni fyller Proneo 15 år. Proneo er en svært vital konfirmant som fortsatt er sulten på suksess, mye artig, og som ønsker å tilføre verden nye bidrag for å bygge «et innovativt og bærekraftig næringsliv». Det har vist seg å være et genialt trekk å fusjonere Innherred Vekst, IndPro og SNU Stjørdal og danne selskapet Proneo, som betyr For det Nye. På denne måten har unik industri- og omstillingskompetanse blitt samlet og foredlet i samme selskap, til glede for en stadig større geografi.

Jan Selvig fikk æren av å sprette kaka. Han har vært med helt siden forløperen IndPro ble etablert i 2000.

I oppstartsåret hadde Proneo 10 ansatte, en omsetning på 4 mill., og et resultat på rundt kr 400.000,-. En god start! I Årsberetningen står det å lese at selskapet er etablert og godt posisjonert i Verdal Industripark. I Årsberetningen året etter, nå også med lokasjon Stjørdal, er ambisjonene jekket opp når det slås fast at «Proneos hjemmemarked er Nord-Trøndelag». Utviklingen og ambisjonene har altså gjennom 15 år gått fra Verdal, til Innherred, Nord-Trøndelag, Trøndelag, og Norge – der vi i tillegg til tradisjonelle bransjer og grønn sektor i Inntrøndelag har beveget oss og blitt relevante for blant annet blå sektor, teknologigründere i Trondheim, og bedrifter og nettverk med basis i sirkulærøkonomiske verdikjeder og nye energiformer. Nå ser vi ut i verden, jamfør for eksempel Horizon Europe-initiativet. Hvor skal dette ende? Sky is the limit.

Men en kommer ikke langt med sjølskryt. Derfor er det så artig og inspirerende at vi blir lagt merke til! Her gjengis Lederen i Innherred 15. februar 2022 i sin helhet:

Dette var ingen selvfølge: Men dette går an – også fra Innherred

Starten var en omstillingsorganisasjon. Da det så som svartest ut for verdalssamfunnet, da usikkerheten var stor rundt framtida til Aker på Ørin, kom det statlige penger som gjorde det mulig å starte med en omstilling for å bli mindre sårbar for den store hjørnesteinsbedriften. Dette ble en svært vellykket operasjon.

I ettertid har det blitt fortalt mange gode historier om det vellykkede arbeidet som skjedde på og rundt industriområdet i Verdal. I dag er området en av landets største industriparker med tre tusen ansatte i rundt to hundre forskjellige bedrifter.

At også omstillingsorganisasjonen skulle bli en vellykket bedriftsetablering var ikke lett å se for seg på tidlig 2000-tall. De fleste hadde nok ventet seg at denne ble avviklet. At den ble skrevet inn i historien når arbeidet var gjort. Noen ville det annerledes. Miljøet som var etablert ble sett på som for verdifullt til å bli oppløst. Proneo ble etablert med forretningsidéen å selge de gode hoder og de hjelpende hender som hadde hatt en så sentral rolle i den vellykkede omstillingen.

De har lyktes med det. I dag er Proneo et av landets største innovasjonsselskaper. 20 ansatte selger sine tjenester til de som ser seg tjent med å betale for dem. Og det går godt. Noe du kan lese mer om i denne artikkelen. Den forteller blant annet at Proneo i 2021 har bidratt til å utløse investeringer for over 185 millioner i 60 teknologirettede oppstartsselskaper rundt om i landet.

Selskapet har fortsatt sitt hovedbøl i VIP-senteret på Ørin. De har også avdelinger i Trondheim, Stjørdal, Rørvik og Flatanger. At de har lykkes såpass godt i Trondheim, og høster godord for det fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen, er ingen selvfølge når du kommer fra Innherred.

Det stopper ikke med det, om vi skal tro ledelsen i Proneo. Proneo-sjef Per Anders Folladal gjør det klart at selskapet ikke hviler på sine laurbær. Tvert imot signaliserer han offensive takter også framover.

I Innherred kan du også lese om verdalsselskapet Ocean Geoloop som gründer og hovedeier Hans Gude Gudesen nå tar på børs. Tro ikke at det er tilfeldig at selskapet holder hus på VIPsenteret og at flere av de ansatte er rekruttert fra nettopp Proneo.

Det er alltid godt å få anerkjennelse, det gir energi for å gønne på videre. På jubileumsdagen serveres det blautkak på alle lokasjoner der vi har folk til stede. Gratulerer med dagen onsdag 29. juni!