Anne Kathrine Slungård ny styreleder i Proneo

29. september 2015

Anne Kathrine Slungård ble valgt inn som ny styreleder i innovasjonsselskapet Proneo på selskapets generalforsamling 29.april. Eli Arnstad ble samtidig valgt inn som nytt styremedlem, og Proneo styrker med dette grunnlaget for å nå sine ambisjoner om å utvikle selskapets regionale rolle vesentlig.

Anne Kathrine Slungård er administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap Norge, og har tidligere blant annet jobbet som markedsdirektør i Entra Eiendom og kommunikasjonsdirektør i SINTEF. Hun var i perioden 1998 til 2003 ordfører i Trondheim. Anne Kathrine har bred erfaring fra styrearbeid i små og store selskap/organisasjoner innen både finans, industri, kultur og media. Nyskaping, omstilling og markedsorientering er stikkord for hennes interesse- og kompetansefelt. Anne Kathrine har i flere år arbeidet med base i Oslo, men vil i løpet av 2015 flytte tilbake til Trondheimsregionen. – Jeg ser fram til å bidra i den videre utviklingen av Proneo som et av regionens sterke innovasjons- og nyskapingsmiljø, sier Slungård.

Eli Arnstad er konsernbanksjef i SpareBank 1 SMN med ansvar for gavearbeid og samfunnskontakt. Hun har tidligere vært daglig leder av Enova og Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Eli har en lang og bred erfaring fra styrearbeid, blant annet i store selskap som Vattenfall AB, Posten Norge, AF gruppen og SpareBank 1 SMN, samt i teknologi- og gründerselskap som Iwmac og Friskgården Stjørdal.  Eli har utdannelse innen økonomi og administrasjon og hun er bosatt på Skatval.

Daglig leder i Proneo, Per Anders Folladal, er svært godt fornøyd med det nye styret og valget av styreleder. – Proneo har en ambisiøs strategi som blant annet innebærer styrking av selskapet i Stjørdals-regionen og utvikling av samarbeidet med kompetansemiljøene i Trondheim. Effektive koblinger mellom industri og FoU-miljøer er et av Proneos satsingsområder, dette for å styrke forretningsutvikling og konkurransekraft i etablert næringsliv og for å akselerere utviklingen av nye gründer-selskaper. Både Anne Kathrine og Eli besitter kompetanse og nettverk som er svært relevant for oss i denne sammenhengen, sier Folladal.

Styret i Proneo består ellers av Amund Saxrud (adm.dir. Norske Skog Skogn), Heidi Fossland (leder samfunnsutvikling), Dag Joar Lund (prosjektleder Kværner Verdal) og Ole Andreas Schärer (seniorrådgiver Siva).