Har tak på torva

11. september 2015

fossli

Kirsten Fossli har tak på torva og trives i det grønne. Hun er alltid på jakt etter nye produkter som kan utvikle familiebedriften på Frosta.

Familien Fossli har erfaring i innovasjon og nyskaping. Det er 55 år siden faren til Kirsten startet arbeidet med det som etter hvert utviklet småbruket på 80 mål, med poteter, jordbær og grønnsaker, til en bedrift godt forankret i trøndersk jord.

  • Far begynte med veksthus og ulike dekorasjonsoppdrag med alt fra blomsterkasser til julegater. Etter hvert ble det produkter for å gi mer vekst i hage og hus – plantejord med andre ord.

Frostajord

For oss som bor i Trøndelag er det stor sjanse for at vi har tatt med oss sekker med plantejord fra Frosta. Hvert år produserer de rundt 400.000 sekker jord. De selges både som «blomsterjord» og som «Frostajord». Store kunder er Plantasjen, Nordic Garden og LOG – de siste er grossister for mange av de uavhengige gartneriene.

  • Vi kan jord, og vet akkurat hvordan vi skal gjøre det for å få det beste produktet. Det er et marked med hard konkurranse. Både kvalitet og pris er viktig.

Helsekost for smågris

Torv er også grunnlaget for tilskuddsfôr for smågriser. Fossli produserer en jernberiket torv som benyttes til smågris rett etter fødselen. I tillegg er det en sink-holdig avvenningstorv som grisungene får i forbindelse med avvenning fra purka. Torva er rene helsekosten for smågrisene.

  • Det er rett og slett for å balansere mage- og tarmmiljøet hos grisene i en sårbar periode. Våre produkter gjør at grisene opprettholder matlyst og samtidig blir mer motstandsdyktige mot uønskede bakterier.

Tar tak

Fossli leverer også torvtak i store mengder på paller, i store sekker, mindre sekker og løs vekt. Torvtak gir et solid og flott tak, samtidig som det holder godt på vannet og forsinker avrenning til drenering og avløpsrør. I det siste har de også samarbeid med en leverandør om å levere tak basert på begknapp, stauder som også har store evne til å ta opp vannet. Det er et produkt som brukes på stadig flere tak i byer.

Omsetningen er omtrent lik på de tre hovedområdene fra Fossli AS. Omsetningen ligger rundt 13 millioner kroner og bedriften på Frosta sysselsetter rundt 5,5 årsverk.

Råstoffet, torva, kommer fra et 700 mål stort område på Leinsmyra i Verdal. Her har Fossli hentet ut torv i snart 15 år. Torva transporteres til Frosta for foredling.

Et restprodukt fra Norske Skog har i mange år blitt benyttet som tilsats i Fossli sine torvtak. De senere årene har de også mottatt et restprodukt fra Retura sitt mottak av hageavfall. Etter bearbeiding på fabrikken kan også dette benyttes i torvtak og for å fremme vekst i jorda. Slike biprodukter fra annet næringsliv er det ofte spørsmål om Fossli kan håndtere. Alt kan ikke bearbeides for å bli brukt i vår produksjon, det er en av årsakene til at Fossli har knyttet nær kontakt til Proneo.

Pådriver

Kirsten Fossli har tett samarbeid med Proneo om utviklingsplanene for Frosta-bedriften. Innovasjonsselskapet har laget rapport om markedet og kartlagt mulighetene som finnes.

  • Proneo er viktig for oss. De er en kompetent sparringpartner som gjør et systematisk arbeid. Vi trenger noen vi kan diskutere med, løfte fram de gode ideene og forkaste de som ikke er gode nok. Proneo har et nettverk som kan koble oss til andre virksomheter og leverandører og de har gode kontakter og god oversikt over ulike forskningsmiljøer som kan være aktuelle å benytte.

Vi er en familie som vil skape noe nytt, vi er stadig utålmodig på jakt etter det nye. Vi trenger flere bein å stå på – da er det godt å være knyttet til et innovativt miljø. Innovasjon er viktig for å videreutvikle driften og for å ta vare på nye utfordringer og muligheter, sier Kirsten Fossli.