Krise!

25. september 2015

.per-anders-verdal-portrett

Det kraftige fallet i oljeprisen har så langt skyldtes økt oljeproduksjon, men uroen i Kina kan føre til at også etterspørselen begynner å falle. Sjefsøkonom Frank Jullum i Danske Bank omtaler dette som en dødelig miks for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen varslet allerede i sin årstale i februar at den norske økonomien går fra særstilling til omstilling.

Fallet i oljepris og investeringer har ført til relativt store kostnadskutt og nedbemanning i olje-/offshoresektoren, nærmere 25.000 har så langt mistet jobben. I valgkampen har partiene, bortsett fra å skylde på hverandre, lansert ulike tiltak for å dempe de negative effektene og man har ulike oppskrifter på «hva skal vi leve av etter oljen».

Krisebegrepet har som følge av ukritisk bruk mistet noe av sitt innhold. Men det er ikke tvil om at dagens uforutsigbare situasjon oppleves som en krise – det gjelder enkeltpersoner, lokalsamfunn og regioner. Også nasjonen Norge føler nå de real-økonomiske effektene av oljens betydning for sysselsetting og utvikling av velferdsstaten.

Men kriser er ikke bare negativt, selv om det kan oppleves smertefullt. Kriser gir også mulighet og anledning til å gjennomføre nødvendig omstilling i form av for eksempel restrukturering, kostnadstilpassing, nye samarbeidsrelasjoner, kompetanseutvikling, reorientering mot nye markedsmuligheter osv. Mange suksessrike bedrifter er et resultat av tidligere kriser, for kriser og bølgedaler er ikke noe nytt – de kommer syklisk jevnt og trutt (selv om vi blir like overrasket hver gang).

Det viktigste ved kriser er å komme over den lammende effekten, og snarest mulig gripe tak i mulighetene som åpner seg. I så måte er Verdal et eksempel til etterfølgelse; Da krisen rammet offshore-industrien ved årtusenskiftet, og det var en reell mulighet for at lokomotivet Aker (nå Kværner) stod i fare for å bli nedlagt, ble det reagert med offensive grep fra næringslivet selv og fra det offentlige på alle forvaltningsnivåer. Aker stod i bresjen for etableringen av utviklingsselskapet IndPro AS. Flere bedrifter ble fisjonert ut av morselskapet, og Kværner Piping Technology og Vitec framstår i dag som gode eksempler på resultatet av denne prosessen. Samtidig ble offentlige omstillingsmidler kanalisert gjennom Innherred Vekst AS som ble opprettet til formålet. Her ble inkubatorkonseptet utviklet (senere adoptert av Siva) og mange nye selskaper så etter hvert dagens lys. Securo AS og Hypoxic Technologies AS er eksempler på suksessrike bedrifter som har spunnet ut av dette systemet.

I sum har denne omstillingsprosessen gitt eventyrlige resultater: I Verdal Industripark er det nå godt over 3000 ansatte (mer enn en dobling av antallet ved årtusenskiftet), og samlet omsetning er over 8 milliarder (en mangedobling sammenlignet med årtusenskiftet). Viktigst effekt av omstillingsarbeidet er likevel at industriklyngen nå framstår som mye mer robust, fordi aktørene har utvidet sitt produktspekter og sine markedsmuligheter.

Ansatte og kompetanse fra denne omstillingsperioden ble ivaretatt da IndPro, Innherred Vekst og SNU Stjørdal ble fusjonert til ett selskap i 2007, og Proneo så dagens lys.

Hva er det jeg så vil si? Jo, at effekten av en krise avhenger av hvordan du forholder deg til den. Verdal har vist at kriser kan være grunnlaget for ny vekst. Winston Churchill skal angivelig ha sagt Never let a good crisis go to waste.

Det kan ikke sies bedre!

Per Anders Folladal
Daglig leder Proneo AS
[email protected]

Per Anders Verdal Portrett