Næringsarbeid i Levanger kommune

30. september 2015

Levanger kommune har inngått utvidet avtale med Proneo om tjenester knyttet til næringsutvikling. Oppdraget omfatter tjenester som normalt utføres av Næringssjefen i Levanger, i hovedsak gjelder dette 1.linjetjeneste og oppfølging av aktuelle næringslivssaker.

Det medfører at Proneo har fast kontordag hver onsdag i lokalene til Levanger kommune fram til 31.desember 2015. Kontaktperson er Vigdis Haldorsen og hun kan kontaktes også utenom kontortiden på onsdager.