Velkommen til Proneo-bloggen

25. september 2015

Proneos nye hjemmesider inneholder blogg som skal brukes aktivt. Vi tar nå steget ut i en litt ukjent verden for oss, men hvorfor gjør vi det?

Blogg har blitt en viktig kommunikasjonskanal for mange bedrifter. Gjennom bloggen har vi som selskap mulighet til å bli mer synlig, vi kan kommunisere med våre lesere gjennom kommentarfeltet, vi kan skrive om fagområder som opptar oss, vi kan dele kunnskap og engasjere oss innen ulike tema.

Så blir oppgaven å finne vår form for blogg. Vår blogg skal oppdateres jevnlig, minimum to ganger per måned. Bloggen skal være mer personlig og uformell enn informasjonen du finner på hjemmesiden og du kommer til å finne lenker til andre nettsteder og blogger. Vi kommer til å presentere noen av de prosjektene vi jobber med, vi ønsker å kommentere ulike saker fra nyhetsbildet eller andre saker som opptar oss.

Vi ser fram til å komme i gang med bloggen vår og håper du vil følge oss på veien.