Vil være i vinden

11. september 2015

proneo-kongsberg

Kristian Holm i Kongsberg Renewables Technology (KRT) vil være mer i vinden – ikke rart da at møterommet heter «storm». Han selger styringssystem som skal gjøre vindmøller verden over mer effektive – og dermed mer lønnsomme.

Holm er administrerende direktør i det siste tilskuddet i det globale industrikonsernet Kongsberg Gruppen, et selskap med nærmere 8000 ansatte og aktivitet verden rundt. Fornybar er et stikkord for energimarkedet verden over, ikke minst i Trøndelag. Holm, og hans 13 ansatte på Lade i Trondheim, vil ha en bit av dette markedet på 700 milliarder kroner i året globalt, et marked som vokser 15 prosent hvert år.

KRT har de siste årene utviklet unik beslutningsstøtteteknologi for monitorering og predikering av vindturbiner basert på analyse av de store datamengdene som turbiner og vindparker genererer. Produktet «Kongsberg EmPower» bidrar til å redusere kostnader og øke produksjonskapasiteten, noe som bidrar til å gjøre vindkraft som energikilde mer konkurransedyktig. Størrelsen og vekstanslagene for både vindkraft og fornybarsegmentet er betydelige.

1. september blir KRT blir en del av Kongsberg Digital. Kongsberg Digital, Kongsberg Gruppens nyeste datterselskap består av om lag 500 software-eksperter med spesialkompetanse på software og simulering innenfor olje & gass og maritime industrier. Med Kongsberg Renewables vil selskapet i tillegg tilby løsninger til energi- og utilitymarkedet.

Kundene velger EmPower

Kristian Holm kaprer stadig nye kunder. Både Arctic Wind og Statoil har kjøpt systemet. Den nyeste kunden er Statkraft som har valgt EmPower for sanntids tilstandsovervåking og estimering av gjenværende levetid for kritiske komponenter på vindturbiner ved Smøla vindpark. Dette skal resultere i høyere driftsytelse og redusere vedlikeholdskostnadene på Smøla. Prosjektet er støttet av Enova.

– EmPower gjør at Statkraft på en bedre måte kan utnytte de enorme mengdene med data som genereres fra vindturbinene, og gjøre dem om til verdifull sanntidsinformasjon om turbinenes ytelse og tilstand. Slik kan vi oppdage degradering på et tidlig stadium og prediktere svikt. Dette vil gi bedre planlegging av vedlikehold og redusere kostnadene og nedetid, sier Kristian Holm.

Nettverk

Kristian Holm er full av lovord for Proneos arbeid. Jeg kjenner Proneo fra flere år tilbake da jeg var ansatt i Scanwind og General Electric og roser Proneos arbeid med å utvikle næringsparken i Verdal, en næringspark han kalles for særdeles veldrevet.

– Jeg tror ikke vi hadde vært der vi er i dag uten samarbeidet med Proneo. De har blitt viktigere og viktigere etter hvert. Deres arbeid som ansvarlig for vindklyngen «Windcluster Norway» er svært viktig for hele bransjen.

Han sier Proneo er flinke til å skru sammen ulike finansieringsløsninger, inkludert offentlige prosjektstøtte og henviser til flere utviklingsprosjekter som Kongsberg har engasjert Proneo til å bidra til å utvikle og for å få på plass finansiering.

– Proneo er et lettbeint selskap med mye kompetanse og et sterkt nettverk. Dette har vi hatt stor nytte av avslutter Holm.