Gründerplan med hull

16. oktober 2015

.per-anders

Nylig la regjeringen fram den etterlengtede Gründerplanen som skal gjøre det enklere å lykkes som gründer i Norge slik at det skapes flere nye jobber på kort og lang sikt. I en tid der nyskaping og ny vekst er svært påkrevet er det gledelig at regjeringen fornyer og vitaliserer politikken på området. Gledelig er det også at det puttes relativt mye penger i potten, 400 millioner i 2016.

Det er imidlertid noen betydelige hull i planen som skyldes manglende helhetstenking og kanskje manglende forståelse for hvordan eksisterende virkemiddelapparat er innrettet og hvordan de nasjonale virkemiddelkameratene Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva er tenkt å utfylle hverandre.

Et par eksempler for å illustrere hva jeg mener: Flere evalueringer viser at inkubatorprogrammet og de regionale inkubatoroperatørene som for eksempel Proneo er et virkemiddel som fungerer effektivt, men som er underfinansiert. Det er derfor overraskende at et virkemiddel som inkubasjon foreslås kuttet med 14 millioner kroner, spesielt når det også kan dokumenteres økt effekt på andre offentlige virkemidler som for eksempel FORNY og etablerertilskudd. Samtidig lanseres det nye initiativer og virkemidler som for eksempel 30 millioner til “Møteplasser for vekst” som skal administreres av Innovasjon Norge. Nettverk og velfungerende møteplasser er allerede etablert gjennom inkubator-systemet. Hvorfor ikke forsterke etablerte systemer og strukturer som kan dokumentere effekt og resultater, i stedet for å etablere en helt ny struktur?

Pre-såkornfond skal dyktiggjøre de miljøer som i dag er aktive investorer i tidlig fase og øke mobiliseringen av kompetent privat kapital. Regjeringen foreslår en kvasimodell hvor noe av midlene skal administreres av Innovasjon Norge, noe som i praksis vil fungere som nok en styrking av etablerertilskuddet. Foreningen for Innovasjonsselskaper i Norge har foreslått at potten på 100 millioner i sin helhet skal benyttes til egenkapitalinvesteringer hos de beste og mest kvalifiserte TTO/inkubatorene i Norge. Dette er en svært ressurseffektiv modell som sikrer regionale investeringsmidler, mobilisering av privat kapital, og oppstartsselskaper det kan investeres i fra dag en. Nok en gang, hvorfor ikke utnytte de etablerte strukturene og miljøene for å maksimere effekten av de offentlige midlene?

Jeg håper disse hullene i gründerplanen tettes når regjeringen skal forhandle om statsbudsjettet for 2016 med KrF og Venstre.

Da kan den bli riktig så bra!

Per Anders Folladal
Daglig leder, Proneo AS
[email protected]