Egen gård og hodet fullt av ideer?

17. november 2015

.anders-stjrdal

Alle innovasjonsselskap blir farget av sine omgivelser og de bedriftene man har i regionen. Også vi i Proneo. Landbruket er fremdeles en av de aller viktigste verdiskaperne i regionen vår, og derfor har vi et brennende engasjement for at landbruket i Trøndelag skal utvikle seg videre.

Vi jobber ikke med de tradisjonelle landbrukssektorene som melkeproduksjon og korndyrking, der er virkemiddelapparatet svært godt utbygd allerede. På tilleggsnæringer derimot spiller vi, og ønsker vi fremdeles å spille, en rolle. Proneo er et av tre inkubatormiljøer i Norge som får ekstrafinansiering fra Siva for å jobbe med prosjekter knyttet til landbruk.

De siste årene har oppblomstringen av lokalmat og andre lokale gårdsbaserte produkter vært enorm, også i Trøndelag. Dette applauderer vi i Proneo og håper det er en utvikling som fortsetter også fremover. Tilleggsnæringer kan aldri være en erstatning for de tradisjonelle landbruksnæringene, men vi mener det er viktig for mangfoldet at folk har muligheten til å utvikle sine egne produkter fra gårdene sine.

Om du har planer om å starte opp en tilleggsnæring, det kan være alt fra gårdsysteri til videreforedling av ull, så ønsker vi gjerne å hjelpe deg. Vi har vært gjennom mange slike etableringer tidligere og har lang erfaring i hva som er lurt å gjøre og hva som ikke er lurt å gjøre. Trenger du for eksempel innspill til søknaden din til Innovasjon Norge bistår vi gjerne med det.

Ta kontakt med oss ved å fylle ut skjemaet på www.proneo.no/tjenester/etablerersamtale og så hjelper vi deg videre!

Anders Linga
Prosjektleder, Proneo AS
[email protected]