Årets entreprenørskapskommune!

14. januar 2016

.entrepronrer

Verdal kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune ble 14. januar 2016 tildelt KS og Ungt Entreprenørskaps skoleeierpris for entreprenørskap. Vi stiller oss i rekken av gratulanter!

Dette er ikke noe som har kommet av seg selv, men er et resultat av mange års arbeid for å sette entreprenørskap og nyskaping på kartet både i skoleverket og i næringslivet. Det er virkelig mange bra initiativer som bygger opp under entreprenørskapskulturen i Verdal:

  • «Læring av næring» er en satsing innen Oppvekstprogrammet. Oppvekstprogrammet har knyttet til seg samarbeidspartene Ungt Entreprenørskap, Verdal Videregående skole og Verdal kommune for å utvikle en helhetlig modell med entreprenørskap fra barnehage til høyere utdanning. I 2015 har for eksempel ca 60 barnehageansatte og lærere i Verdal studert entreprenørskap og gjennom dette testet ut entreprenørskap som metode i sine barnehager og skoler. En flott film om satsingen kan du se her: https://vimeo.com/147318869 og intervju med mange av aktørene som står bak dette kan du se i denne filmen: https://vimeo.com/147538522.
  • Næringslivet i Verdal industripark er flinke til å ta imot besøk fra barnehager og skoler. Dette er noe som har vært aktuelt helt siden 2002, da Midt-Norsk Realfags og Teknologisenter ble etablert i hjertet av Kværner Verdal. Hvert år besøker ca. 2500 barn og unge senteret i Verdal industripark for å jobbe med matematikk og realfag i praksis.
  • Bedriftene på industriområdet har gjennom prosjektet Kompetansekraft Verdal en satsing på felles kompetansebygging. Målet er å utnytte kompetansebygging som industriparkens viktigste felles strategi for økt konkurransekraft.
  • Ungt Entreprenørskap kjører årlig Innovasjonscamp både på ungdomsskolene og videregående skole. Dette gjør at mange får utfordret sine kreative evner og vist ideene sine frem for et publikum.
  • Proneo har årlig mer enn 150 samtaler med idehavere som ønsker å utvikle sine bedrifter. Noen av disse ideene følges opp gjennom etablererverksted og inkubator og utvikles til solide bedrifter som gir nye arbeidsplasser.

Alt dette er med på å gjøre Verdal kommune enda bedre rustet for fremtiden, slik at samfunnet får gode arbeidstakere som er med på å utvikle egen arbeidsplass, gründere som bygger opp sine egne bedrifter og en befolkning som kjenner næringslivet i sin region. Og alt starter allerede i barnehagen.

Vi i Proneo gleder oss til videre arbeid med entreprenørskap for små og store i årene som kommer.

Anne Segtnan
Avdelingsleder, Proneo AS
[email protected]