Miljøgevinst i bøtter og spann

05. februar 2016

grunder2016-01-0615-50-22

Fra Hell i Stjørdal er et norsk-italiensk par i ferd med å realisere en grûnderdrøm som vil gjøre vår hverdag litt enklere, gi lavere renovasjonskostnader og spare miljøet.

Sissel Albertsen er fra Leirfjord i Nordland og Maurizio Lucia fra Torino nord i Italia. De har kommet langt i utviklingen av en avfallsbøtte for husholdninger som på enkelt vis kan komprimere plast- og restavfall for å spare plass og rot under kjøkkenbenken.
–       Vi liker å kalle det en avfallskomprimator og ikke en søppelbøtte, sier Sissel og viser frem den enkle men geniale prototypen.

Komprimatoren

Avfallskomprimatoren er på størrelse med en helt normal søppelbøtte og passer fint under kjøkkenbenken. Komprimatoren vil gjøre at folk i hver husstand på enkelt vis kan komprimere plast- og restavfallet selv. Dette gir flere gevinster: Det mest synlige for en familie er nok at de ikke behøver å gå ut med søpla så ofte som før og at skapet under kjøkkenbenken blir renere samt at de kan spare penger på en mindre dunk ute. For avfallsselskapene betyr det færre turer og mindre kjørte kilometer. Dette sparer selskapene for utgifter og gir i tillegg en stor miljøgevinst. Produktet kan endre verdikjeden i avfallsbransjen.

Ideen kom som en følge av at familien (som familier flest…) var uenige om hvem som skulle gå ut på den daglige turen til søppeldunken. En dag sto Maurizio bokstavlig talt med foten oppi søppelbøtta for å komprimere innholdet til noe håndterbart. I rein irritasjon over problemet ble han innstilt på å lage en bøtte der man kunne komprimere søppelet på enkelt vis slik at det ikke skulle flyte utover inni kjøkkenskapet.

Entreprenørliv

Sissel sturderte på den tiden entreprenørskap ved HiNT og nevnte der ideen til lærer Ove Nesbø som koblet dem til Proneo AS.
–       Proneo ville at vi måtte komme med noe konkret og ga oss i oppgave å lage en prototype, minnes Maurizio. Den jula brukte han til å lage prototypen
–       Da vi viste frem prototypen forsto folk rundt oss at hva vi snakket om og skjønte at vi virkelig ønsket å finne en løsning, ikke bare prate om det. Deretter fikk de hjelp til søknader til Regionalt Næringsfond og Innovasjon Norge.

Etter en del prototyper har de nå kommet frem til en modell som er testet ut såpass at de er trygg på at det vil fungere.
–       Og vi vet det fungerer, sier Sissel. Tidligere måtte vi ut med søpla daglig. Nå holder det med èn gang i uka og dessuten er det mindre søl under kjøkkenbenken.

Proneo satte oss også i kontakt med Innherred Renovasjon som umiddelbart viste interesse for produktet og introduserte grûnderne til SESAM (felles forprosjekt mellom renovasjonsselskapen i Midt-Norge). Paret er nå nettopp ferdig med et VRI-prosjekt sammen med SINTEF og selskapet Minoko på Levanger er også koblet inn i forhold til design og utvikling av komprimatoren.

Livet som grunder

Maurizio mener at hjelpen som grùndere får i Norge er helt unik.
–       Det vi har fått til her hadde vi ikke fått til i Italia, mener han og tilføyer at Proneo har vært helt avgjørende for deres mulighet til å lykkes.
–       Proneo har gitt oss god veiledning og oppmuntring og koblet oss til de rette personer og miljøer. Vi hadde ikke turt å snakke med disse personene og miljøene alene, det handler om kompetanse, erfaring og nettverk.

Fremtiden

Maurizio sier at budsjettene de jobber med nå er store og håper at de lykkes med sin forretningsidè. Men de et skritt om gangen ved først og fremst å utvikle markedet i Midt-Norge og senere utvide til andre deler av Norge.

Selskapet har også noen drømmer for fremtiden:
–       Det hadde også vært spennende å lansere produktet i hjembyen min Torino! Sier Maurizio.

Grùnderparet er veldig motivert til å hjelpe og støtte andre grundere hvis de lykkes.Mange mennesker har riktig gode ideer som aldri ser dagens lys.
–       Og folk vet ikke om Proneo og liknende selskaper der de kan lufte ideene sine og få hjelp til å realisere dem. Dette er veldig synd!
–       Vi ser at et lite produkt kan ha veldig stor verdi, sier Maurizio og tilføyer:
–       Men det har ikke vært lett å lage noe så enkelt.

Sissel og Maurizio kommer fra ulike kulturer og inrømmer at de er ganske forskjellige som personer.
–       Når vi diskuterer et problem er vi alltid uenige i starten, men hver gang kommer vi frem til en løsning som begge er fornøyd med.
–     Jeg tror vår ulikhet er en stor styrke sier Maurizio og fortsetter:
–     At vi fortsatt er gift er vel bevis nok på det!