Når forandringens vind blåser, bygger noen levegger – andre bygger vindmøller

24. februar 2016

.viggo-verdal-portrett

Dette kinesiske ordtaket ble plutselig hyperaktuelt i går. I en urolig tid i norsk næringsliv fattet Statkraft, Trønderenergi og Nordic Wind Power beslutning om å investere 11 milliarder i utbygging av vindkraft på Fosen, Snillfjord og Hitra. Denne investeringen, sammen med Statnetts investeringer i sentralnettforbindelse over Fosen er kanskje tidenes største industriprosjekt i Midt- Norge. Timingen kunne ikke ha vært bedre!

Ting tar tid. Det virker som en steinalder siden Euroen ble innført. Det skjedde i 2002. Samme år vant Tor-Arne Hetland OL gull på sprinten i Salt Lake City. To måneder etter denne bragden sendte Norsk Hydro inn melding med forslag til konsekvensutredningsprogram for Harbaksfjellet Vindpark – en av parkene som det ble fattet investeringsbeslutning på i går. Det er en omstendelig men nødvendig prosess som utbyggerne må gjennom for å få nødvendige tillatelser fra lokale og nasjonale myndigheter. Likevel – det er bare prologen.

Utbyggingen må også være lønnsom for investorene. Lave kraftpriser, lave elsertifikatpriser og usikkerhet omkring framtidige prisbaner (les internasjonal klimapolitikk) har gjort regnestykkene vanskelige for de som skal investere. I tillegg har tidsvinduet for når utbyggingene må være ferdig blitt stadig mindre fordi prosjektene må være i drift ved utgangen av 2021 for å motta elsertifikater. På mange måter var det nå eller aldri for dette industriprosjektet. Konsernsjefen i Statkraft uttaler i Adresseavisen i dag at kraftprisen etter 2020 vil være høyere enn i dag og at man vil se et annet prisbilde i Europa som følge av blant annet at mye kjernekraft og kullkraft skal fases ut. Dette er jeg enig med konsernsjefen i.

I 2009 tok flere bedrifter i Verdal Industripark initiativ til å få etablert et klyngesamarbeid omkring vindkraftindustri. Proneo har ledet klyngearbeidet siden oppstarten. I Proneo tror vi på næringsutvikling gjennom klyngesamarbeid. Jeg tror at samarbeid mellom utbyggere, hovedkontraktører og regionens leverandørindustri blir helt avgjørende for å lykkes med å realisere betydelig lokal og regional verdiskaping. Her har man allerede startet gode prosesser som må videreføres. Flere entreprenører vil sannsynligvis oppleve gode tider framover. Det er bra! Jeg synes også at alle involverte bør utfordre seg selv på hvilken rolle teknologibedrifter og FoU miljøer i Trondheim og regionen forøvrig kan spille i dette industrieventyret. Vestas han inngått sin største enkeltkontrakt noensinne. De skal levere nesten 300 vindturbiner som skal stå i Trøndelag de neste 25 årene. Hvordan kan regionen være vertskap for teknologiutvikling i Vestas? Likeså – er det deler eller komponenter til turbinene som kan produseres av industribedrifter i Trøndelag? Her mener jeg at regionen har mye å by på!

Forandringens vind har medført mye uvær for norsk næringsliv det siste året. Holdninger som ble lagt for dagen på pressekonferansen i går er ikke bare en levegg for dette uværet – jeg opplever dette er et godt værvarsel for regionens næringsliv. Været kan man som kjent ikke gjøre noe med. Men å realisere lokal og regional verdiskaping og næringsutvikling kan vi faktisk gjøre noe med. Det er det vi jobber med hver dag i Proneo.

Viggo Iversen
Avdelingsleder Rådgiving, Proneo AS
[email protected]