Internasjonalt påfyll

25. mai 2016

.orlando

Med jevne mellomrom trenger man påfyll for å få til videreutvikling. De siste årene har det dukket opp stadig nye arenaer og verktøy for innovasjon, og det å se hva som rører seg rundt i verden er alltid nyttig.

ProgramI april 2016 deltok Proneo derfor for første gang på en internasjonal inkubatorkonferanse i regi av International Business Innovation Association (INBIA), som denne gang ble holdt i Orlando, USA.

Denne konferansen besto av tre intense dager med faglige innledere og workshops med ulike tema. Og for noen innledere! Sveitsiske Alexander Osterwalder var første taler på konferansens første dag. Vi i Proneo kjenner han og de verktøyene han har utviklet godt, og bruker disse jevnlig sammen med våre bedrifter. Likevel er det alltid interessant å høre på en engasjert Alexander Osterwalder og samtidig få testet ut hans teorier i praksis gjennom gruppeoppgaver ved bordene. Fokus på kundens behov før du bruker mye tid og penger på å utvikle ideen din var hans viktigste budskap.

Det største høydepunktet for oss ble likevel Daniel Isenberg, PhD, som startet da to. Han har skrevet flere omkring entreprenørskap og holdt et veldig engasjerende innlegg som hadde overskriften «What to do about worthless, impossible and stupid entrepreneurs?». Han satte entreprenørskap på spissen, fikk salen veldig engasjert og gjorde at vi fikk noe å tenke på noen og enhver. Hovedkonklusjonen hans var at vi må slutte å tenke bare på oppstartsbedrifter, men også fokusere på utvikling i eksisterende bedrifter. Akkurat det er noe vi i Proneo kjenner oss veldig godt igjen i.

For Proneo sin del fikk vi gjennom disse innlederne og utallige workshops mange ideer til hvordan vi skal videreutvikle oss i årene som kommer. Vi er allerede godt i gang med å sette noe av det ut i livet. Samtidig fikk vi også bekreftet at mye av det vi gjør og de planene vi har lagt er helt riktig.

orlandoI tillegg til mange internasjonale kontakter fikk vi også ble bedre kjent med den norske delegasjonen som besto av folk fra inkubatorer rundt om i Norge, Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge (FIN) og Siva. På bildet til høyre ser du daglig leder i FIN Daniel Ras-Vidal sammen med Proneos egen Stein Morten Holberg.

Så etter noen faglig nyttige, nettverksbyggende og solfylte dager i Florida gleder vi oss til å videreutvikle inkubatoren vår, slik at den blir enda bedre for både nyetablerte bedrifter og de som ønsker å videreutvikle en eksisterende bedrift.

Anne Segtnan
Inkubatorleder i Proneo
[email protected]