Knoppskyting fra næringslivet

17. august 2016

Line Larsen, Trainee i Proneo.

Skal vi lykkes med omstillingen av Norge er det helt avgjørende at vi lykkes med å bygge videre på etablert næringsliv og komparative fortrinn som kompetanse, tradisjon for samhandling, samt medarbeiderdrevet innovasjon.

Det meste av innovasjoner og nyetableringer må komme med basis i eksisterende virksomheter. Knoppskyting er den raskeste veien til ny virksomhet. Det finnes som regel en kobling mellom virksomhet, produksjonsteknikk, markedsadgang eller andre ferdige strukturer som gjør at idé eller produkt raskt kan kommersialiseres og føre til verdiskaping. Proneo har fått i oppdrag av Siva å utvikle metoder og verktøy for å øke oppmerksomheten om potensialene som ligger i etablert næringsliv, samt konseptualisere dette og dele metoder og verktøy med øvrige innovasjons-miljø i Norge. Vi er godt i gang, i 2015 hadde vi tredoblet antall knoppskytings-case sammenlignet med året før, og ambisjonene for 2016 er enda større.

Siste tilskudd i vår satsing er ansettelsen av trainee Line Larsen.  Line fullførte i vår en mastergrad i entreprenørskap, innovasjon og samfunn ved NTNU med tema knoppskyting fra klynger og inkubatorens rolle i dette.

Hvis det er flere miljøer som ønsker å benytte seg av Lines kompetanse på området, så er det bare å ta kontakt så ser vi hva vi kan få til.

Line Larsen, Trainee i Proneo.