Utvikler software i næringsparken på Stjørdal

14. oktober 2016

bilde-ulf-farge-e1476418732903-1300x1125-1

I Proneos næringspark på Stjørdal utvikler Enoco et styringssystem som gir bedre inneklima og 30-50% reduserte energikostnader. Gründer Ulf Roar Aakenes valgte å ta med sitt selskap fra teknologihovedstaden Trondheim for å etablere seg i Stjørdal.

Styringssystem

For å optimalisere klimaanlegg i yrkesbygg er det viktig med en samkjøring av systemet. – Vi ble oppmerksom på at tekniske systemer i bygg ofte er montert uten at de tar hensyn til øvrige tekniske systemer i samme bygg, forteller Ulf. For eksempel kan ventilasjonen forsøke å kjøle ned bygget, mens varmesystemene samtidig forsøker å varme opp. Dette har Enoco gjort noe med, og i dag arbeider det 7 ingeniører med utvikling og drift av styringssystemet.

Samarbeid er nøkkelen til suksess

– Samhandling, nettverk og nytenkning er vesentlig elementer for å lykkes i enhver bransje, forteller Ulf. Det er mange store aktører i bransjen, slik at det har krevd hardt arbeid for å bli sett. Derfor er valg av partnere vesentlig for å lykkes. For Enoco sin del har samarbeidet med Smartgrid Service Cluster Trøndelag, Wago, Stjørdal kommune og Norconsult hatt stor betydning for at Enoco har nådd målsetningen om å bli det foretrukne valget innen styringssystem. I tillegg har det å være en del av et inspirerende og kreativt næringsmiljø hos Proneo AS hatt stor betydning. Enoco har blitt en etablert landsdekkende leverandør med mange sterke referanser. Fremover er det unikt innhold, krevende kunder og nye partnerskap som skal gi det neste løftet.

Kompetanse hos Proneo

Ulf forteller at miljøet i Proneo Næringspark på Stjørdal utvilsomt har bidratt til den suksessen Enoco nå erfarer. Den inkluderende kulturen sammen med høy kunnskapsbase, har medført at etableringen her på Stjørdal har gått over all forventing. Videre forteller Ulf at han nå i vekstfasen skal benytte seg av kompetansen Proneo innehar på dette området. – For å lykkes som gründer, er det viktig å velge de riktige samarbeidspartnerne på veien. Proneo er definitivt et av mine riktige strategiske valg, avslutter Ulf