I symbiose med Verdal Industripark

08. november 2016

securo2016-11-0313-10-18-1300x867-1

Securo og Hypoxic Technologies er ektefødte barn av miljøet i Verdal Industripark. Her har innovative ideer og pågangsmot blitt koblet med gode sparringspartnere, andre gründere, og industrielle samarbeidspartnere som del av et effektivt innovasjonssystem. Resultatet er to spennende bedrifter i sterk vekst.

Securo

Selskapet ble etablert i 2006 etter forutgående konseptutvikling og patentering. Selskapet utvikler brannsikre lufteventiler og ventilerte brannstopp-løsninger for bygg. Produktene løser problemer det tidligere ikke har eksistert gode løsninger for, og har et internasjonalt marked.
–        Securo har egen produksjon etablert i Verdal Industripark. Selskapet har per i dag 15 ansatte.

Det er nå en kraftig økning i etterspørselen, spesielt internasjonalt. Vi jobber nå med å øke produksjonen og effektiviteten, blant annet ved hjelp av større innslag av automatikk og robotisering, sier daglig leder Frode Resve.

Hypoxic Technologies

Branner gjør ofte ubotelig skade før de blir slukket, men i tillegg påfører brannbekjempingen i seg selv omfattende sekundær skade. Nå har det relativt nyetablerte selskapet Hypoxic Technologies utviklet en helt ny og hittil ukjent metode for brannsikring. Metoden kalles inert luft og innebærer at man skaper en atmosfære som gjør at brann ikke kan oppstå.
–        Selskapet har høstet mange lovord for konseptet sitt og har gjennomført salg til mange store referanseprosjekter, som for eksempel det nye Nasjonalmuseet på Vestbanen. Det vurderes nå hvordan selskapet skal møte den store etterspørselen av produkter og service, sier daglig leder Eivind Elnan.

Hjelp i oppstart og underveis har vært avgjørende

–        I oppstartsfasen var det svært viktig å ha tilhold i et miljø med gode sparringspartnere og rådgivere, samt tilgang på bred kompetanse og erfaring. Her var Proneo-miljøet til uvurderlig hjelp, sier Eivind. Et innovativt miljø der man treffer andre grundere har også bidratt godt til vår utvikling, spesielt i den første fasen.
–        Kompetanse om industriutvikling og døråpnere inn mot mulige samarbeidspartnere i industriparken har også vært avgjørende. Mange ressurser i Industriparken har bidratt underveis til den veksten vi erfarer i dag, sier Eivind og Frode.