Proneo og NTNU Accel styrker samarbeidet

30. november 2016

.na

Det er inngått partner-avtale mellom Proneo og NTNU Accel. Hensikten er å formalisere og styrke det strategiske og operative samarbeidet. Partene har felles mål om å utvikle innovasjonssystemet i Trøndelag for å løfte fram enda flere vekstbedrifter.