Siva ruster innovasjonsselskapene for industriell vekst

19. desember 2016

.viggo-verdal-portrett-552x624

Proneo har fått i oppdrag av Siva å etablere tettere samarbeid med industriaktørene i vår region. Proneo Innovasjonsarena skal utvikle god samhandling, relevante metoder og verktøy og erfaringsdeling. Målet er å skape større vekst i etablert industri og samtidig bidra til utvikling av nye industribedrifter.

«Dette gir oss en unik anledning til å utvikle Proneo som regionalt kompetansesenter for innovasjon», sier prosjektansvarlig Viggo Iversen.

Pressemeldinga fra Siva

Prosjektansvarlig Viggo Iversen, Proneo AS

Prosjektansvarlig Viggo Iversen, Proneo AS