Hele Norge slanker seg: Lean er i vinden

20. januar 2017

.hanna

I dag er Lean, eller slankemetodikk basert på Lean-prinsippene, et populært forbedringskonsept og en global megatrend som eksisterer i mange forskjellige varianter som benyttes i alle bransjer. I Norge er Lean-konseptet tilpasset norske arbeidslivsmodeller, samarbeidskultur og regelverk.

Det siste året har det blitt arrangert mange Lean-arrangementer, seminarer og kurs i regi av Lean Forum Norge, EuroLean+, SmartLog og mange andre kompetansemiljøer. Som fagperson innenfor logistikk og forsyningskjedeledelse med interesse for temaet, har jeg hatt gleden av å delta på noen av dem.

Lean Forum Norges årskonferanse i november 2016 synliggjorde en enorm nasjonal oppmerksomhet rundt Lean ledelsesmodell. Dette i form av gode eksempler på hvordan privat og offentlig virksomhet i Norge, ved bruk av systematisk forbedringsarbeid basert på Lean-prinsipper og metoder, resulterte i ny kompetanse og nye forretningskonsepter som ga grunnlag for vekst og nyskaping. Et bredt spekter av næringer og bedrifter ble presentert gjennom innlegg eller studiebesøk, og fikk delt sine erfaringer med implementering av Lean. Årskonferansen er en viktig arena for læring, nettverksbygging og erfaringsutveksling. Læring er en sentral del i kontinuerlig forbedring. Både bedrifter og enkeltpersoner må være åpne for flere kilder og metoder. Det er mye å lære fra andre bransjer, forskning og ulike fagfelt.

Toyota lærte fra mange kilder! Resultatet ble at de vokste til å bli verdens største bilprodusent og oppnådde store konkurransefortrinn gjennom levering av innovative kvalitetsprodukter.

Det er ikke overraskende at Lean-konseptet har spredt seg raskt fra produksjon til en helhetlig strategi som omfatter hele virksomheten blant annet prosjektering, ledelse, logistikk, produktutvikling, innovasjon, oppstart, salg og markedsføring. Forbedringspotensialet er enormt uansett sektor og bruksområde. I Lean-tankegang benyttes de universelle prinsippene som kan forbedre alle virksomheter uavhengig av størrelse og type.

Noen kaller Lean et tankesett, andre kultur eller filosofi – jeg kaller det en systematisk tilnærming som bidrar til å utvikle og implementere en effektiv og lønnsom forretningsstrategi. Lean-tilnærming bidrar til en forretningsmodell som frigjør kapasitet til å levere større verdi for sluttkunde og partnere i verdikjeden uten ekstra kostnader og dermed skapes maksimal ytelse, kvalitet og innovasjon.

Lean er et samlebegrep i en jungel av definisjoner, verktøy, metoder og teknikker å velge mellom når man ønsker å optimalisere og forbedre sine prosesser. Med andre ord det samme gjør mange i dag ved hjelp av QRM, TQM, Scrum, TOC, KAIZEN, JIT, Six Sigma, Agile, verdistrømkartlegging og så videre. Gjennom Lean settes dette i system. Lean tilbyr et stort utvalg av verktøy til diverse verktøykasser som utvilsomt skaper verdi for mange forretningsområder, hvis man bruker dem på riktig måte for å drive forbedringsarbeid. Det er midlertid ikke nok å ha verktøyene og tilpasse dem til spesielle behov. Det finnes ingen mal, formel eller fasit på hvordan man bør bruke verktøyene. Det er svært viktig å forstå hvorfor og hvordan de fungerer, altså er Lean-innsats en kreativ eksperimentering og utprøving gjennom fortløpende læring og observasjoner.

Hanna Maroz
Prosjektleder
[email protected]