Økt sikkerhet til lands, til vanns og i luften med

31. januar 2017

hucon2-1024x547-1

 

Som pilot i SAS hadde Tor Krokstad jevnlige trening i flysimulator.
Han merket seg at instruktørene manglet et hensiktsmessig verktøy for å registrere, evaluere og dokumentere adferd og reaksjonsmønster til pilotene. Instruktørene brukte penn og papir noe som ga begrensede muligheter til å gi gode tilbakemeldinger til pilotene og for å gi innsyn i hvilke problem det måtte arbeides videre med.


Ideen

Tor fikk ideen til å digitalisere registreringen for lettere å evaluere pilotenes utvikling og samarbeid i cockpit. Han fikk med seg sin sønn Fredrik, som var programutvikler, og startet selskapet Hucon Global AS. Sammen tok de fatt på utviklingen produktet IAP (Integrated Assessment Program). IAP består i korte trekk av at instruktørene ved hjelp av en Ipad lett kan registrere pilotenes handlingsmønster i simulatoren og samle dette i en database. Med det geniale brukergrensesnittet i IAP får man en tydelig visualisering av pilotenes adferd dermed mulighet til å sette fingeren på kritiske punkt. Dette kan ha stor betydning for flysikkerheten.


God hjelp fra Proneo

Programutviklingen ble gjort under inkubatoroppholdet hos Proneo og selskapet kom fort i kontakt med sin første kunde – Bristow Helicopters. Arbeidsmengden førte raskt til behov for ytterligere kompetanse og utviklingskraft og 3 programmerere med variert erfaring fra softwareutvikling ble ansatt.  Etter ca 12 måneder var den første versjonen av IAP for helikoptersimulatorer lansert og tatt i bruk og Hucon Global AS var posisjonert i en nisje i et internasjonalt marked. Snøballen begynte å rulle…

 

Enormt marked

IAP er altså et evalueringssystem for trening på arbeidsplasser der konsekvensene er store hvis noe går galt. Det er derfor ikke bare innen luftfart at verktøyet kan brukes, men i alle risikoutsatte industrier slik som for eksempel helse (operasjonsteam på sykehus), offshore, maritim og forsvaret

Helse og luftfart har et enormt potensiale, og her er Hucon Global godt posisjonert med kontakter og invitasjoner fra mange store aktører.


Fremtiden

Hucon Global arbeider videre mot nye markeder og har nå gått over til post-inkubatorstatus hos Proneo. Dette betyr at selskapet fortsatt har en avtale med Proneo Inkubator men trenger mindre oppfølging enn ordinære inkubatorbedrifter.

Selskapet er lokalisert i direkte tilknytning til våre lokaler på VIP-senteret Verdal. Vi får stadig høre spennende nyheter rundt vår felles kaffemaskin og ser fram til å følge utviklingen til Tor & Co videre!