Toppindustrisenterets tjenester testes ut i Trøndelag

09. februar 2017

8.februar ble det lagt fram en klar anbefaling om å etablere Toppindustrisenteret AS. Formålet er å styrke norsk næringslivs digitale kompetanse og konkurransekraft.   I Walter Qvams oppsummering framhevet han Proneo som et miljø som Toppindustrisenteret satser på framover for å utvikle relevante verktøy og tjenester for bedrifter som engasjerer seg offensivt i forhold til de utfordringer og muligheter som ligger i dette skiftet. Proneo vil være en regional partner i Toppindustrisenteret sin aktivitet og vi vil allerede 16.mars kjøre en workshop med 15 små og mellomstore bedrifter i Trøndelag hvor digital modenhet er hovedtema.