Fika, kreativitet og kompetanse – den svenske oppskriften på innovasjon?

09. mai 2017

.anastasia2

Studieturer er høydepunkt i enhver ansatt sin arbeidshverdag. For en ansatt som er helt fersk er en studietur en helt spesiell opplevelse. Så, hva har festet seg etter en tur til Gøteborg, der innovasjonstakten er som i en krydret salsaopptreden med masse pulserende liv og høy temperatur?

Vi har vært innom og blitt kjent med flere dyktige og interessante innovasjonsmiljøer. Men la oss trekke fram de to som gjorde mest inntrykk.

La meg presentere Bio Venture Hub, et innovasjonsmiljø i Gøteborg, der medisin møter bioteknologi og akademia. En meget viktig kombinasjon for å lykkes med å lage ei oppskrift på god folkehelse. Under samme tak er det ”Swedish Fika” som limer alt dette tettere sammen. Swedish Fika, eller antall kaffekopper med sukkerbrød til, blir brukt som en indeks for å måle aktivitet i lokalene. Kanskje ikke så rart, ettersom mye av ideene kommer når vi befinner oss i frie, åpne og trygge omgivelser. Kaffekoppen blir akkurat det som skal til for at vi skal ha mulighet til å dele vår kunnskap med andre, slik at vi i ettertid kan høste resultater i fellesskap. I spennende lokaler med visuell og digital storytelling pulserer blodåren i medisinsk innovasjon.

Chalmers Ventures er også et slikt innovasjonsmiljø, der gründerspirene blir født omtrent på samme fødestue som masteroppgavene. De jobber med å koble teknologi, forskningsresultater og gründere sammen for å bygge solide vekstselskaper. Her er det stor grad av symbolikk, heltedyrking, ”magekjennsla” og god lederskap fra erfarne verdensvante seniorgründere med masse taus kunnskap. De har en ”X”-faktor som ikke er kopierbar, men som er meget tydelig og til å føle på. Meget tiltrekkende og inspirerende og gjør oss andre dødens nysgjerrig og sulten på å finne vår egen ”X”-faktor.

Dagens samfunn med utfordringer innen bærekraft, helse, og velferd krever et høyere tempo innen utvikling og innovasjon. Det stiller helt nye krav til oss som skal jobbe med innovasjon. Globaliseringen har skapt større geografiske og demografiske overflater vi må forholde oss til, digitaliseringen og ny teknologi holder på å endre vår hverdag til det ugjenkjennelige. Vi som skal jobbe for å stimulere til, støtte og veilede innovative prosesser bør ha høy puls, lidenskap, stødige, men kjappe bein og et klart hode. Litt som å danse salsa!

Det er nesten slik at ”best practice” ikke er godt nok. Vi må lete etter ”next practice”, morgendagens ”best practice”. En enda større grunn til at jeg vil kalle det ”next practice” er fordi ”best practice” på et sted ikke nødvendigvis passer til et annet. Det vi ser som suksess et sted kan være helt feil et annet.

Når omgivelsene blir ustabile og uoversiktlige krever det at vi står samlet, at vi samarbeider og tenker sammen i større grad enn før. Vi må danse tettere på andre, og ha tillit til hverandres kompetanse og erfaringer. Samtidig må vi ha åpent nok rom for armslag og ha stor nok takhøyde for å tråkk litt feil iblant. En hårfin balanse, litt som å danse salsa, i høye hæler!

Innenfor områder vi tidligere hadde stor konkurranse krever det nå at vi samarbeider, fordi i et slikt åpent samfunn blir vi lett å angripe om ikke vi spiller på lag og gjør hverandre gode. Kompleksiteten i dagens samfunn krever at vi tenker på tvers av næringene, og på langs i verdikjedene. Bedre kommunikasjon og kreativitet er nøkkelen til suksess.

Så hva skal vi gjøre med all denne kunnskapen vi har fått av vår svenske bror? Jo, vi skal ta den frem, forme og tilpasse den til vår region, lage vår egen stil og lage vår egen ”next practice” som ikke er kopierbar, men anvendelig på alle de områdene vi jobber med! Samtidig skal vi være rause og dele det som kan deles kan, å stå til tjeneste for de som ønsker å lære av oss.

Anastasia Doroshyna
Prosjektleder Proneo AS
[email protected]