Rekordresultat for Sivas inkubatorer

29. mai 2017

proneo-deepwater

Sivas innovasjonsselskaper er i sterk vekst. I perioden 2012-2015 har bedrifter tilknyttet Sivas inkubatorer og næringshager generert 37,3 milliarder i verdiskaping. I fjor tok inkubatorene inn over 70 % flere nye bedrifter enn året før.

Analyser av bedriftene som er eller har vært en del av Sivas inkubasjonsprogram siden 2013 viser at disse har en akkumulert omsetning og verdiskaping på henholdsvis 12,9 og 2,6 mrd. kroner (2012-2015). Over halvparten av bedriftene opplever årlig vekst i omsetning og verdiskaping i denne perioden.

Proneo Inkubator er en del av Sivas inkubatornettverk og har siden 2013 tatt opp 81 bedrifter med nasjonalt eller internasjonalt potensiale. En av disse bedriftene er Deepwater Norway AS som driver med rustbeskyttelse av olje og gass installasjoner i sjøen.

Daglig leder i Deepwater Norway, Svenn Magne Wigen, tok det store spranget for tre år siden. Han gikk fra trygg jobb til å starte ny virksomhet. Så fikk han to kriser midt i fleisen.

”Vi var knapt i gang før nedturen kom i olje- og gassnæringen. Samtidig ble det krøll på handelsforbindelsen med Russland – et marked vi satser spesielt på.

Det er klart det var tøft, men det har gått bra. Jeg er tålmodig, og har en hovedeier som har tro på oss, sier Wigen.”

Selskapet er nå over krisen og har nylig sikret seg en stor russisk kontrakt og nye ansatte er på tur inn i selskapet.

Svenn Magne Wigen sier at Proneo har vært helt avgjørende for at han har fått selskapet på plass.

”De er «knivgode» på å finne de rette personene i sitt store nettverk. De kobler oss både til aktører i bransjene og forskningsmiljøene i Trøndelag. De er gode både på kartlegging og hjelpe med å spisse søknader til innovasjonsprosjekter. De har også hjulpet oss med å få støtte i oppstarten. midler fra Innovasjon Norge, skattefunn og utviklingsprosjekter har vært til uvurderlig hjelp. Proneo er en svært god samtalepartner for meg, og jeg har fått mye ut av å være med på deres inkubator.”

Fakta om Inkubatorprogrammet:
Inkubasjonsprogrammet skal utvikle fremtidens næringsliv gjennom å identifisere, videreutvikle og kommersialisere gode ideer til nye bedrifter, og gi ny vekst i etablert næringsliv. Hovedmålet er økt nasjonal verdiskaping.

Programmets visjon er å Skape morgendagens konkurransedyktige bedrifter.

En inkubator er et innovasjonsselskap som skal bidra til utvikling og etablering av nye vekstbedrifter og skape vekst i etablert næringsliv. Inkubatoren tilbyr et faglig og sosialt miljø hvor gründere, bedrifter, akademia, FoU-miljøer, investorer og andre kobles sammen. Per 1. januar 2017 deltar 35 inkubatorer i det nasjonale inkubatorprogrammet.