Skal vi ta en prat?

22. mai 2017

.25758769954_e50bd9a4fc_k

Noe av det morsomste med å arbeide i Proneo er førstesamtaler. Her får jeg mulighet til å bli kjent med nye ideer og menneskene bak. Hvert år tar Proneo imot dyktige ildsjeler som går med en gründer i magen, og i 2016 ble det registrert nesten 200 nye ideer. Dette lover godt for næringsutviklingen i vår region. Det trengs mange ideer. Av alle registrerte selskaper, er det nemlig bare 30 % som overlever og er i drift etter fem år.

Førstesamtalen starter alltid med at jeg blir kjent med gründeren, i tillegg til å fortelle litt om Proneo og hvorfor det er vi som tar imot gründeren. For det er nemlig slik at alle kommunene skal tilby førstesamtaler. For kommunene Stjørdal, Levanger, Frosta og Verdal er denne rollen gitt til Proneo.

Tiden er nå inne for å dele ideen din med meg. Gründerne vi møter har som regel brukt lang tid, ofte år, på sin idé før de deler den med oss. Noen er veldig spente og nervøse. Andre bobler over av entusiasme. Felles for begge er at de skal dele sine innerste tanker med meg. Jeg sitter spent og lytter. Nå starter arbeidet!

Avhengig av idé og hvor langt du har kommet i prosessen kobler jeg deg umiddelbart på riktig nettverk. Dette kan være om du skal søke om patent, varemerkebeskyttelse eller designbeskyttelse. Det kan være ulike støtteordninger som for eksempel Innovasjon Norge eller Regionalt Næringsfond. Eller det kan være at du trenger noen å produktutvikle sammen med. Spørsmål som jeg alltid stiller er hvor godt kjent du er i det markedet du skal operere i. Markedskunnskap er vesentlig for å lykkes, for det er da du kan si at du kjenner dine kunder. Dette er også noe jeg kan hjelpe deg med.

Det første møtet med en veileder som skal hjelpe gründeren videre er derfor en av suksesskriteriene på veien. Ta i bruk den kompetansen som ditt nærmiljø sitter inne med. En fin start er et første møte med næringsapparatet i din kommune.

Ønsker du et møte med oss kan du booke det her: https://proneo.no/tjenester/etablerersamtale/
Gleder meg til å møte deg!

PS – vi er selvfølgelig bransjeuavhengig og har taushetsplikt ?