Etablererkurs – for deg i startgropa

10. juli 2017

.stine-2

Går du med en drøm om å virkeliggjøre din forretningsidé? Er du usikker på hva som skal til for å komme i gang? Ønsker du mer informasjon om hva som er lurt å ha tenkt gjennom på forhånd? Da er etablererkurs noe for deg!

Vi går nå i gang med etablererkurs i hele Trøndelag. I løpet av kurset får du en kort innføring i hva som kan være lurt å gjøre seg noen tanker rundt før oppstart. Det er uheldig å svi av masse ressurser i form av kapital og tid hvis ideen viser seg å ikke være liv laga.

Første kveld skal vi bli litt bedre kjent med hva markedskunnskap er og hvordan vi innhenter tilstrekkelig med markedskunnskap i det markedet du ønsker å operere i. Det å ha god kjennskap til markedet kan gi en konkurransefordel den dagen du skal lansere. I tillegg skal vi se litt på hvilke ressurser gründeren har tilgjengelig. Hva er vi skikkelig gode på og hva bør vi søke hjelp til er spørsmål som blir stilt her.

Andre kurskveld skal vi se litt nærmere på temaet markedsstrategi. Vi skal lære om prisstrategi, hvilke markedskanaler det er lurt å satse på og hva som trengs for å få opp et brukbart produkt klart til uttesting. Så skal vi innom temaet bærekraft. En bærekraftig utvikling imøtekommer dagens behov uten å ødelegge muligheten for at kommende generasjoner får dekket sine behov.

Den tredje kurskvelden i rekken vil ha temaet økonomi. Fokuset være å gi deltakere et innblikk i og en forståelse av regnskap og likviditetsstyring. Dette er verktøy som hjelper deg under hele bedriftssyklusen. Både når det gjelder strategi og planlegging, i tillegg til å ha en oversikt over hvilken retning selskapet ditt drives mot.

Vi er nå godt rustet til å begynne å finpusse på forretningsideen din. Fjerde og siste kurskveld står for tur, og her skal vi lære om forretningsmodellering. Hvordan skal vi skape mest mulig verdi overfor kundene våre. En fin avslutning på et kurs som skal gi deg grunnlaget som trengs for å komme i gang med etablering av bedrift.

Vi ønsker å være en bidragsyter for at nettopp du skal lykkes med din oppstart. Håper å se deg på etablererkurs i høst. Meld gjerne din interesse allerede i dag slik at vi kan sette opp kurs der det er mest etterspørsel etter det.

Stine-Aileen Strand
Prosjektleder
[email protected]