Proneo skal bistå DIGITALNORWAY Toppindustrisenteret

18. september 2017

proneo

Per Anders Folladal, daglig leder i Proneo AS

Daglig leder Per Anders Folladal får permisjon fra Proneo for å gå inn i en midlertidig rolle i DIGITALNORWAY Toppindustrisenteret. Der skal han jobbe med å videreutvikle samarbeidet med små og mellomstore bedrifter og klynger over hele landet.

Dette samarbeidet er helt sentralt for å lykkes med DIGITALNORWAY Toppindustrisenterets ambisjoner om å øke farten på digitaliseringen av norsk næringsliv. Når vi skal profesjonalisere og løfte det, er det naturlig for oss å gå til de beste for å få hjelp. Jeg er derfor glad for at Folladal blir med på laget. Jeg vil takke styret i Proneo som har vært velvillige og bidratt for å få dette til, sier daglig leder Tor Olav Mørseth i DIGITALNORWAY Toppindustrisenteret. Proneo har over tid levert gode resultater og har vist seg som en offensiv samarbeidspartner. Vi ser frem både til å få Folladal med på laget og til å utvikle samarbeidet med Proneo videre, sier Mørseth.

– Dette er en vinn-vinn situasjon for alle parter. Dette vil styrke kompetansen i Proneo og vi har videre store forhåpninger til at dette vil forsterke Proneos posisjon som et innovativt kompetansemiljø i regionen ytterligere, sier styreleder i Proneo, Reidar Bye.

– Jeg ser fram til å arbeide sammen med DIGITALNORWAY Toppindustrisenteret sentralt og sammen med etablerte og nye partnere over hele landet. Ambisjonsnivået ligger høyt og forventningene er store til DIGITALNORWAY Toppindustrisenteret som omstillingsmotor for digitalisering i Norge, sier Per Anders Folladal.

Per Anders starter i jobben 1.oktober og engasjementet er planlagt å vare i 4 måneder. Knut Baglo tiltrer som leder i Proneo i denne perioden.

 

Om DIGITALNORWAY Toppindustrisenteret:

DIGITALNORWAY – Toppindustrisenteret AS er et næringslivsdrevet initiativ for å digitalisere norske virksomheter. Initiativet sikter mot å bli en arena som bygger, knytter sammen og sprer digital kompetanse og driver digitaliseringsprosjekter på tvers av selskaper og bransjer over hele landet.

Toppindustrisenteret AS er kraftsenteret og navet i flere ekspertnettverk og er lokalisert i Forskningsparken på Blindern i Oslo. Selskapet er et ideelt, (non-profit) aksjeselskap med 15 ledende norske selskaper som eiere, og med store offentlige brukere som strategiske medlemmer.

http://digitalnorway.com