Innovasjon – en kollektiv prosess?

16. november 2017

stjordalens-tak-1024x768-1024x768-2

Ordet innovasjon eller å innovere har blitt et trendy begrep i næringslivet. Går vi 5 år tilbake i tid var det begrepet endring som stod først i pannen på næringslivsledere. Men hva er egentlig innovasjon, og hva betyr det i praksis for deg og din bedrift?

Det finnes utallige definisjoner på begrepet innovasjon, og en av mine absolutte favoritter er Durand sin, som sier at «innovasjon er en idé satt ut i livet».

Å innovere eller arbeide med innovasjon i dag, er ikke ensbetydende med at du finner opp nye løsninger som ingen vet at de trenger. Det kan også bety endring i produksjonsprosesser og arbeidsprosesser som resulterer i helt nye forretningsmodeller. Derfor blir stikkord som nettverk, samarbeid, åpen og tverrfaglig viktigere enn noen gang.

Før så vi på innovasjon som en lineær prosess. I dag arbeides det i mye større grad dynamisk med innovasjon og innovasjonsprosesser. Vi utvikler, introduserer for markedet, mottar tilbakemeldinger for deretter å ta to steg tilbake for å forbedre prosessen. For å få til denne prosessen må selskapene være villige til å høre på kundene og deres tilbakemeldinger på tjenesten eller produktet du tilbyr. Hvor åpen er egentlig du for tilbakemeldinger fra dine kunder?

Ofte er det slik at selskapene endrer på sitt kjernekonsept. Det skjer altså en inkrementell og arkitektonisk innovasjon. Her handler det om at bedriften viderefører sitt opprinnelige konsept, med små forandringer som gir bedre kundeopplevelser eller en mer effektiv leveranse.

For å få til innovasjon i din bedrift er det viktig at du tenker kollektivt og team. Da skaper du en kollektiv prosess hvor framdrift er resultatet. Vi i Proneo kan bistå deg når du trenger å løfte blikket å tenke utenfor boksen. Nye forretningsmodeller kan gi deg det konkurransefortrinnet du trenger for å oppnå dine mål.

Ser fram til å høre fra deg
Stine-Aileen Strand
Prosjektleder
[email protected]