Åpen Innovasjonsarena – en ny tjeneste fra Proneo

07. juni 2018

.dsc04474

Åpen Innovasjonsarena er en ny tjeneste fra Proneo som skal bidra til problemløsning og forretningsutvikling for gründere og etablerte aktører. 

Arenaen legger «åpen innovasjon» til grunn, dvs. at deltakerne er aktive og engasjerte og deler erfaring. Gjennom å bringe flere engasjerte, kunnskapsrike og kreative mennesker sammen vil man raskere bidra til å finne løsninger. Under en åpen innovasjonsarena deltar personer fra bedriften sammen med Proneo, samt eksterne ressurspersoner. Proneo er fasilitator for planlegging, gjennomføring og oppsummering av innovasjonsarenaen.

Proneo og Helse Nord- Trøndelag bruker Åpen Innovasjonsarena

Proneo og Helse Nord-Trøndelag gjennomførte en åpen Innovasjonsarena den 30. mai som samlet 20 personer med ulik bakgrunn og erfaring. Det ble jobbet med å utvikle drømmescenarier for opplærings- og mestringsarbeidet for KOLS-pasienter, tidligst mulig i pasientforløpet.

Helse Nord-Trøndelag ønsker å utvikle en åpen og innovativ samskapingsarena der
representanter fra primærhelsetjenesten i helseforetakets nedslagsfelt, brukerrepresentanter og næringsliv jobber sammen for å utvikle helhetlige pasientforløp med fokus på pasientenes behov.  Dette arbeidet er en del av foretakets innovasjonssatsing; Innovasjonsklinikken.

Vi hjelper deg gjerne med å utvikle din bedrift. Ta kontakt for en uforpliktende prat.

Viggo Iversen

Tidligere ansatt som: Avdelingsleder Rådgiving
[/wpbb-if]