Lubesnake – en verdensnyhet med globalt potensial

19. juni 2018

.lubesnake-tore-web

Det innovative produktet Lubesnake, et smøremiddel for lastebiler, har blitt en sensasjon i transportbransjen. Nå banker store internasjonale aktører på døra til oppstartsselskapet fra Steinkjer.

Lubesnake

Med produktet Lubesnake har gründer Tore Jenssen gjort hverdagen enklere for profesjonelle lastebilsjåfører. Nå skaleres produksjonen opp. Foto: Privat.

Det som startet i en garasje i Trøndelag er nå i ferd med å bli et nytt norsk industrieventyr. Lubesnake har skaffet seg distribusjon i hele Norden, gjennom en avtale med den internasjonale tungvekteren Univar. Planene er allerede i gang om å utvide distribusjonen til USA og resten av Europa. Markedet er enormt. For eksempel er det over to millioner semitrailere på veiene bare i USA.

Gründer Tore Jenssen er nærmest overveldet.
– Den største utfordringen nå blir å vokse i riktig tempo. Etterspørselen er enorm, vi skal forsyne fire land og har allerede solgt ut alt vi har produsert. Vi jobber med å få på plass større produksjon og bedre tilgang på smørefett. Samtidig er det også viktig at vi ikke vokser for fort.

Gladnyhet for frustrerte lastebilsjåfører
Jenssen har hatt interesse for lastebiler hele livet. Det var denne interessen som satte han på ideen om Lubesnake, som rett og slett er en tynn pølse fylt med smørefett. Svinghjulet på lastebilen (punktet hvor tilhengeren festes) må smøres hver uke. Det har til nå vært grisete og tidkrevende arbeid, ofte til stor frustrasjon for lastebilsjåførene. Konsekvensen av å ikke smøre svinghjulet kan bli katastrofale, i ytterste konsekvens årsak til alvorlige trafikkulykker.

Jenssen startet med å stille seg følgende spørsmål: Hvor mye tid bruker profesjonelle sjåfører på smøring av svinghjul med dagens løsning? Hvor mye kan transportselskapet spare på å korte ned tida semitraileren ikke er i bevegelse? Hva er et minutt verd i kroner og øre?

Tine har testet Lubesnake på utvalgte biler, og erfaringene er veldig gode.
– Det er en enkel og genial løsning, vi sparer vi inn ca 10-12 minutter hver gang vi smører svingskiven, sier Frode Eggan, flåteansvarlig i Tine.

– Vi regner internt en kostnad på ti kroner pr. minutt på biler som står uvirksomme med lønnet sjåfør. Det betyr at det er store summer å spare gjennom et år. I tillegg er smøreprosessen blitt enklere og rensligere for sjåførene.

Lubesnake

Lubesnake er en pølse i biologisk nedbrytbart materiale som er fylt med smørefett. Foto: Proneo.

Samfunnsøkonomisk verdi
Lubesnake har effektivisert prosessen og gjort oppgaven enklere. Sjåførene utfører oppgaven på en brøkdel av tiden det tok tidligere. For et stort transportselskap gir dette enorme innsparinger. En annen positiv effekt er det faktum at svinghjulet faktisk blir smurt, siden prosessen har blitt så mye enklere.

­– Dersom min smøreløsning gjør at ett vogntog mindre kjører av veien i løpet av et år, så har Lubesnake også en viktig samfunnsøkonomisk verdi, sier Jenssen.

Statens Vegvesen bekrefter at manglende smøring av semitrailere utgjør en risiko i trafikken.
– Slitte eller usmurte svingskiver har sannsynligvis vært en medvirkende årsak til mange trafikkulykker, sier Steinar Vist, inspektør i Statens Vegvesen.

­– Metallet i svingskiva rives opp og skaper en voldsom friksjon mellom semitraileren og trekkvogna. I verste fall kan det føre til at vogntoget ikke klarer å svinge. Dette er spesielt problematisk vinterstid, når veifestet i utgangspunktet er dårligere.

Gode hjelpere
Jenssen har hatt flere gode støttespillere med seg på veien. Kjetil Vatn, tidligere økonomidirektør i Norske Skog Skogn, har vært en viktig mentor og rådgiver. I tillegg har aktører som Proneo, Trøndelag Forskning og Utvikling, T:lab og Innovasjon Norge bidratt aktivt i ulike faser.

Lubesnake kom inn i inkubatoren til Proneo høsten 2017. Her har de fått rådgivning og utviklingshjelp. Proneos industrikompetanse kommer også godt med i det videre arbeidet, som handler om å finne løsninger for å automatisere produksjonen.

Proneo er dyktige. De har gitt gode råd som har vært verd å lytte til, sier Jenssen.
– Vårt mål er å bidra til økt verdiskaping og mer nyskaping, sier Marius Værdal, leder for Proneos inkubasjonsprogram. – Vi er utrolig stolte over at et selskap i vår inkubator har skapt en internasjonal suksess. Lubesnake er i gang med å skrive et stykke norsk industrihistorie.