Trønderske bedrifter samarbeider om generasjonsskifte

14. mai 2019

.workshop

Mye står på spill når en bedrift skal gjennom et generasjonsskifte. Gjennom programmet FRAM Nye Krefter, har Proneo og Innovasjon Norge hjulpet ti trønderske bedrifter å planlegge og gjennomføre omfattende endringsprosesser i forbindelse med generasjons- og lederskifte.

De fleste bedrifter står før eller siden foran et generasjonsskifte. Når nøkkelpersoner skiftes ut, står bedriften i fare for å miste verdifull erfaring og kompetanse. Det er mye å ta hensyn til, både internt i bedriften og i markedet. Derfor kan et generasjonsskifte være både ressurskrevende og følelsesladet.

Felles utfordringer

Prosjektet FRAM Nye krefterer utviklet av Innovasjon Norge og ble gjennomført i perioden 2017 til 2018 med Proneo som regional innovasjonspartner. Det toårige prosjektet hadde som mål å bidra til vekst og økt verdiskaping i små og mellomstore bedrifter gjennom å tilføre kompetanse på strategi, ledelse, markedsorientering, innovasjon og internasjonalisering.

– Det handler om å forberede, planlegge og gjennomføre krevende endringsprosesser med mindre risiko, forteller Vegard Saur, prosjektleder i Proneo.

– Vi ser at de ulike bedriftene har mange felles utfordringer i forbindelse med gjennomføring av et generasjons- eller eierskifte. Det er verdifullt for bedriftene å kunne diskutere dette i fellesskap og finne gode løsninger sammen. Fra Proneo sin side er vi også opptatt av å se hvilke muligheter en slik prosess kan gi. Det kan være en unik anledning til økt verdiskaping, til å skape ny vekst og til å sette nye ideer ut i livet, mener Saur.

Ivar Skjerve i Innovasjon Norge mener FRAM er viktig for utvikling og fornying av næringslivet.

– Vi får mange gode tilbakemeldinger fra bedrifter som har vært med på FRAM. Målet med programmet er å gi bedriftsledere praktiske lederverktøy som hjelper dem å oppnå konkrete, målbare resultater, forteller Skjerve.

Leverer stafettpinnen videre

Byggentreprenørfirmaet Kvernmo AS var en av bedriftene som deltok. Kvernmo ble etablert som en familiebedrift i 1952, og var inntil nylig eid av søskenparet Oddfrid og Trond Kvernmo, med Oddfrid som daglig leder. I 2017 var tiden kommet for å levere stafettpinnen videre. Søsknene ønsket å trekke seg tilbake og måtte finne nye krefter til å fortsette driften.

– Det å drive et firma er ikke noe du kjøper deg inn i, det er nesten noe du blir født til, forteller Oddfrid Kvernmo.

– Verdigrunnlaget du tar med deg inn er veldig viktig. Når det kommer nye folk inn i stillingene, begynner ting å skje.

For Kvernmo handlet FRAM-prosjektet om å få til en god overlevering, ikke bare av nøklene til bedriften, men også av kompetanse og erfaring. Noen av utfordringene handlet om å sikre dokumentasjon på arbeidsrutiner og avklaring av ansvar.

– Vi hadde drevet Kvernmo som en familiebedrift helt fra starten. Det var ryddige forhold og gode rutiner, men det forelå lite skriftlig. Denne mangelen på dokumentasjon av kunnskap og arbeidsrutiner var utfordrende nå som nye folk skulle inn, sier Kvernmo.

Bedriftene lærer av hverandre

– Hva var det mest verdifulle bidraget fra Proneo og FRAM-prosjektet?

– Diskusjonene og foredragene! På møtene hadde vi gruppearbeid, da fikk vi sette oss ned å diskutere med andre bedrifter i samme situasjon som oss, forteller Kvernmo.

I løpet av prosjektperioden gjennomførte Kvernmo et vellykket generasjonsskifte, og nå er Inga Granlund på plass som ny daglig leder i selskapet. Hun er yngre og har sine egne ambisjoner for hvordan selskapet skal drives videre.

– Det var en bratt læringskurve og mye å sette seg inn i. I en liten bedrift må du håndtere alt, både de store og små tingene, forteller Granlund.

– Det har skjedd mye i bedriften. Vi jobber med digitalisering og forbereder oss på å jobbe inn mot papirløse byggeplasser. Min styrke ligger kanskje i at jeg er yngre og kan bidra godt inn i slike prosesser, sier Granlund.

Granlund mener det var nyttig å delta i FRAM-prosjektet, og trekker fram samspillet med avtroppende daglig leder som særlig viktig.

– I starten visste jeg ikke hva jeg skulle spørre om, og Oddfrid visste ikke hva jeg lurte på. Derfor har vi tatt mye underveis og diskutert utfordringene etterhvert som de kom.

Kollektivt generasjonsskifte

Flere av selskapene som deltok i FRAM Nye Krefter fikk på plass en ny daglig leder i løpet av prosjektperioden. Bedriftene kunne støtte seg på hverandre og gikk kollektivt gjennom et generasjonsskifte. De hadde mange av de samme utfordringene, og kunne støtte seg på hverandre sin kunnskap og erfaringer.

Dette støttes av Terje Vang, ny daglig leder i Inderøy-bedriften T N Vangs Mekaniske Verksted AS. De deltok i prosjektet i forbindelse med at eierskap og ledelse skulle overføres til neste generasjon. Det hadde ligget lenge i kortene at Terje og broren Kjetil skulle overta bedriften etter sin far. Dette krevde planlegging.

– Prosjektet passet oss godt, fordi vi var midt oppi det. Gjennom utviklingsløpet med Proneo fikk vi lære fra andre som hadde vært gjennom tilsvarende prosesser, og vi kunne diskutere problemstillingene med andre bedrifter i vår situasjon, forteller Vang.

Hva var mest krevende i prosessen?

– Det var viktig for oss å bevare kunnskap. Vi hadde god oversikt over vår egen fagkompetanse, men var det noe vi hadde glemt? Vi var veldig opptatt av å ikke miste kunnskap og erfaring.

Langsiktig planlegging

Vang har et tydelig råd til andre bedrifter som skal gjennom en tilsvarende prosess:

– Dersom et generasjonsskifte skal gjennomføres smertefritt, må det være godt planlagt. Det er også viktig med en solid økonomisk plan. Horisonten for en slik prosess bør være å starte forberedelsene mellom 5-10 år før endringen skal gjennomføres, avslutter Vang.

Om FRAM Nye Krefter:

  • FRAM er et leder- og bedriftsutviklingsprogram som skal gi deltakende bedriftsledere praktiske lederverktøy og skape konkrete målbare resultater i gjennomføringen av programmet.
  • FRAM passer for all kommersiell virksomhet som ønsker utvikling.
  • FRAM er utviklet av Innovasjon Norge og gjennomføres i samarbeid med regionale innovasjonspartnere

Vi hjelper deg gjerne med å utvikle din bedrift. Ta kontakt for en uforpliktende prat.

Vegard Saur

Vegard Bjørnsen Saur

Avdelingsleder Inkubator
[/wpbb-if]