Windcluster Norway arrangerte leverandørseminar

15. mai 2019

Solveig Ulseth (Multiconsult) og Leif Røv (BKK Enotek)

Windcluster Norway arrangerte leverandørseminar og årsmøte torsdag 9. mai for medlemmer og samarbeidspartnere.

Nasjonal ramme og TrønderEnergis utbygging på Frøya, Sørmarkfjellet, Stokkfjellet og Hundhammerfjellet, samt drift og vedlikehold fra Vestas og resultater fra Windcluster Norway drift og vedlikeholds prosjekt var sentrale innlegg.

Solveig Ulseth (Multiconsult) og Leif Røv (BKK Enotek)

Solveig Ulseth (Multiconsult) og Leif Røv (BKK Enotek)

Årsmøtet behandlet ordinære årsmøtesaker, blant annet valg. Solveig Ulseth i Multiconsult takket for seg etter 5 år i styret og som styreleder de 2 siste årene. Leif Røv fra BKK Enotek gjorde come-back og er ny styreleder i Windcluster Norway.

Windcluster Norway er en teknologi-, industri-, og leverandørklynge. Klyngens medlemmer samarbeider om gjensidig å styrke hverandres konkurransekraft for å oppnå leveranser av produkter og tjenester til produksjon og lagring av vindenergi. Prosjektleder Vegard Saur i Proneo AS er innleid som daglig leder til Windcluster Norway.