Kriser, endringsledelse og muligheter.

27. april 2020

.skjermbilde-2020-04-27-kl-10-22-15

Mange bedrifter opplever nå stor usikkerhet, og mange livsverk og drømmer står i fare for å smuldre opp. Men kriser gir også muligheter for økt innovasjon og verdiskaping som gir håp om en ny vår. Som Churchill sa: “Never let a good crisis go to waste”.

I denne podcasten med Silvija Seres diskuteres tema som kriser, endringsledelse og muligheter.

https://lorn.tech/lorn-pod/0680-lornsoc-per-anders-folladal-mulighetene-for-okt-innovasjon-og-verdiskaping/