Gründerbedriften som vokser i koronatider

05. oktober 2020

Bilde av Daniel Flaamo-kopi2

Taktila AS i Stjørdal er gründerbedriften som vokser i motvinden fra koronapandemien. Bedriften leverer såkalt taktil merking, som sikrer at blinde og svaksynte kan bevege seg trygt i samfunnet. Elementene lages i resirkulert plastmateriale som er armert med glass for kraftig slitestyrke. At Taktila for et år siden gikk over til å bare bruke resirkulert råstoff, gir gründeren Daniel Flaamo ungene sine æren for.

– Det var en sommerdag i fjor. Vi satt rundt middagsbordet, og ungene fikk sugerør til glassene. Det hadde jo alltid vært populært. Men de sa tvert nei. Sugerør av plast var uaktuelt. Hva var skjedd? Oppmerksomheten om all plasten som havner i havet, hadde gjort inntrykk på dem. Da slo det meg at vår egen bedrift, Taktila, masseproduserte produkter laget av ny plast.

Der og da bestemte Flaamo seg: «Dette vil jeg gjøre noe med».

daniel_flaamo

Daniel Flaamo, reklamemannen som gründet en bedrift innen universell utforming og taktil merking.

Sommerferien 2019 var knapt over før han ringte produsenten sin, IV Moulding Leksvik AS. Sammen startet de jakten på det resirkulerte stoffet som egnet seg som fullverdig råstoff. Enkelt var det ikke. Men etter mye leting og testing fant de stoffet. Dermed var det slutt på Taktilas bruk av ny plast. Flaamo tror det er flere enn ungene hans som kommer til å reagere positivt på det.

– Til nå har ikke entreprenørene vært veldig opptatt av om vi bruker nytt eller resirkulert råstoff. De har en sterk tradisjon for å tenke pris både først og sist. Men jeg ser tegn til endring. Jeg tror at miljøvennlig produksjon blir et bedre og bedre salgsargument i tida framover, også overfor entreprenørene.  

Lokale leverandører

De to viktigste leverandørene sine har Taktila funnet hjemme i Trøndelag. Etter at elementene er produsert i Leksvik hos IV Moulding, blir de montert i Stjørdal hos Fides AS. Kort avstand til leverandørene er en fordel, mener Flaamo.

– Trønderske leverandører gir oss verdifull forutsigbarhet. Vi vet at vi raskt kan få produsert nye varer. Ute i markedet er det dessuten økt oppmerksomhet om det å bruke norskproduserte varer. Jeg tror det styrker vår konkurransekraft at vi kan tilby norskproduserte produkter som i tillegg er miljøvennlige.

Vekst i motvind

I likhet med mange andre bedrifter har Taktila fått merke motvinden fra koronapandemien. I vår ble etterspørselen mindre. Det gikk tregere på byggeplassene. Ikke så få ble stengt.

– I høst har etterspørselen tatt seg opp igjen. Vi er sikre på at det er et resultat av at vi gjennom flere år har jobbet langsiktig med kundegruppene våre. De neste årene forventer vi økt omsetning, sier Flaamo.    

Fødselshjelperen Proneo

Det hele begynte tre år tidligere. I 2016 ble Taktila etablert. Proneo var fødselshjelper.

– Proneo spilte en avgjørende rolle da vi bestemte oss for å etablere Taktila som eget selskap og ikke som en avdeling i Tandem, forteller Flaamo. Han var i 2016 for lengst vel etablert som daglig leder i reklamebyrået Tandem, som hadde en egen skiltavdeling. Tandem var allerede bra rigget for å levere taktile produkter.  

– Vi hadde entreprenører på kundelista. De etterspurte skilt, piktogrammer og glassmerking som tilfredsstilte kravene til universell utforming. Etter hvert forespurte de også merking i gulv, farefelt og ledelinjer. Samtidig hadde vi et samarbeid med Proneo for å finne ut hvordan Tandem skulle satse på universell utforming. Resultatet ble et eget selskap, Taktila AS ble etablert, forteller Flaamo.

Universell utforming
taktil_merking

Trapp med taktil merking fra Taktila.

For at blinde og svaksynte skal kunne bevege seg trygt, er det påbudt med taktil merking av farefelt, oppmerksomhetsfelt og ledelinjer i nye bygg.  Det tok ikke lang tid før det nyetablerte selskapet oppdaget at universell utforming-markedet var fullt av dårlige produkter. Etter en intensiv research- og designprosess på seks måneder hadde Taktila AS prøvemontert det første farefeltet på Avinor Værnes lufthavn. Tilbakemeldingene var gode. Nå er de klare for å selge disse produktene til utførende montører i Norge.

Blinde og svaksynte har spesielt stor nytte av taktil merking. De trenger varsel om at her starter trappa, og her stopper den. Ledelinjer i gulv, på fortau og vei er også eksempler på nyttige taktile markeringer. Det er beregnet at Norge står overfor investeringer i milliardklassen for å imøtekomme nytt lovverk om universell utforming. Plan- og bygningsloven slår fast at alle nye bygg skal tilfredsstille kravene innen 2025.

På vei til Europa

Fra basen i Trøndelag utforsker Taktila nå i samarbeid med Sintef og Proneo mulighetene for å få produktene sine ut i Europa. Et pågående førsøksprosjekt finansiert av Distriktsforsk og som gjennomføres i samarbeid med Sintef, skal dokumentere heft og slitasje på produktene. I tillegg bistår Proneo Taktila i å finne en måte å finansiere internasjonaliseringen på, blant annet gjennom en delfinansiering fra Innovasjon Norge til å kartlegge det europeiske markedet.

FAKTABOKS:
Taktila AS
Holder til i Stjørdal
Tilbyr taktil merking og universelt utformede skilt- og ledesystemer
Gründet av Daniel Flaamo i 2016.

Vi hjelper deg gjerne med å utvikle din bedrift. Ta kontakt for en uforpliktende prat.

Stein Morten Holberg

Stein Morten Holberg

Prosjektleder
[/wpbb-if]