Seks ferdigheter du trenger for å lykkes som gründer i 2021

26. januar 2021

steinmorten-552x624-1

Stein Morten Holberg, prosjektleder/siviløkonom i Proneo.

I dagens Adresseavisen fikk Stein Morten Holberg mulighet til å fortelle om det han mener er de seks viktigste ferdighetene du trenger for lykkes som gründer i 2021.

Artikkelen i Adresseavisen finner du her.

Å lykkes som gründer er krevende. Det gjelder like mye i oppstartsfasen, som når bedriften skal vokse. Som prosjektleder i inkubatoren til Proneo har jeg jobbet med mange gründere og oppstartsselskaper de siste årene. En av de viktigste erfaringene mine fra dette arbeidet, er at gründere som lykkes har mye til felles. Det er selvfølgelig mange faktorer som har betydning for hvorvidt en gründer oppnår suksess eller ikke. Likevel vil jeg hevde at de personlige egenskapene og ferdighetene til gründeren er den aller viktigste årsaken til at noen lykkes der andre mislykkes.

Hvilke ferdigheter er det så snakk om? Hva kan du som gründer gjøre for å skru oddsen i din favør? Her er seks sentrale egenskaper som går igjen hos gründerne i de aller beste oppstartselskapene jeg har jobbet med:

  1. De har en ekstraordinær evne til å se mulighetene

De utforsker muligheter der andre ikke gjør det. De er oppmerksomme på hendelser og endringer som oppstår i markedet eller samfunnet rundt dem. De er nytenkende i valg av forretningsmodeller, metoder og gjennomføring.

  1. De har en egen evne til å inkludere og skape gode relasjoner og samarbeid

De beste gründerne etablerer eierskap fra omgivelsene og utvikler gode strategiske partnerskap. De bygger et godt team tidlig. De kommuniserer tydelig og utvikler en inkluderende og framoverlent bedriftskultur.

  1. De har et strategisk fokus og er dyktige planleggere

Som ledere er de visjonære i både handling og kommunikasjon. De har alltid minst ett øye på det langsiktige målet. De graver seg ikke ned i produktutvikling, men fokuserer mest på kunden og markedet. De forstår at det å feile betyr å lære, og at det å lære gir suksess.

  1. De har disiplin til å beslutte og gjennomføre

En sentral egenskap hos gründeren, er å tørre å ta viktige beslutninger basert på begrenset informasjon. De er også dedikerte til å gjennomføre beslutningene fullt ut, samtidig som de har kraft til å korrigere retningen underveis.

  1. De evner å delegere ansvar og myndighet

En smart gründer unngår å bli proppen i sitt eget system. Hun eller han er modig nok til å rekruttere folk som er dyktigere enn seg selv. Gründeren påser at alle i teamet har ansvar og myndighet innen sine felt, og får lov til å utvikle både bedriften og seg selv.

  1. De har «stayer-evne»

De forstår at entreprenørskap er en maraton og ikke en sprint. De fleste gründere som lykkes har nok styrke og ro i kroppen til å tåle motgang. De forstår at i det lange løp, er det gjennomføringskraften og ikke forretningsideen som er avgjørende for å få suksess.

Vi hjelper deg gjerne med å utvikle din bedrift. Ta kontakt for en uforpliktende prat.

Stein Morten Holberg

Stein Morten Holberg

Prosjektleder
[/wpbb-if]