Gjør resirkulert plast fra havbruk om til ny råvare

25. april 2021

Tau av plast

Norwegian Plastic Recycling AS (NOPREC) produserer høyverdig plastråstoff av plastavfall fra fiskerinæringen. I samarbeid med Proneo skal teknologien videreutvikles i et nasjonalt pilotprosjekt.

NOPREC startet i 2017 prøveproduksjon av plastgranulat fra blant annet kasserte oppdrettsmerder, forrør og tauverk. Nå er kontinuerlig produksjon av granulat i gang, og bedriften leverer resirkulert plastråstoff fra marin næring til nyproduksjon av plastprodukter innenlands og utenlands. Bedriften har produsert over 2000 tonn resirkulert plast siden oppstarten i 2017. De har etablert et kvalitets- og utviklingslaboratorium i tilknytning til produksjonsanlegget for å prosessere stadig flere typer plastavfall.

Sirkulærøkonomi i praksis

Plastråstoffet til NOPREC produseres av gjenvunnet materiale fra utrangerte oppdrettsmerder, fôrsekker og slanger fra havbruksnæringen samt tauverk, plastdunker og annet plastavfall fra fiskerinæringen.

–Dette er sirkulærøkonomi i praksis, sier Helene Øyangen Lindberg, prosjektleder FOU i NOPREC.

Bærbare produkter
Helene Øyangen Lindberg

Helene Øyangen Lindberg, prosjektleder FOU i NOPREC

Øyangen Lindberg opplever stor interesse for den resirkulerte plasten. Snøhetta har sammen med Nordic Comfort Products brukt plastgranulat til å produsere den miljøvennlige stolen S-1500. Circumar på Steinkjer har brukt den samme råvaren til å produsere blant annet hagemøbler. Nylig bestilte en restaurantkjede 10 tonn resirkulert plast som skal bli til serveringsbrett i restauranter i hele Skandinavia. Og Pla-Mek bruker plastmaterialet fra tauverk fra fiskeri- og oppdrettsnæringen i produksjonen av utstyr til sikring av tunneler. Bruksområdene er mange.  

Et helhetlig økosystem

NOPREC er samlokalisert med søsterbedriften Containerservice Ottersøy i Nærøysund kommune. Sammen leverer de to selskapene helhetlige tjenester med innhenting, bearbeiding og resirkulering av plast.

–Dette gjør det mulig å kontrollere og spore avfallet fra det meldes inn fra kunden, til det kjøres ut som ferdig resirkulert råvare, sier Øyangen Lindberg.

Hun forteller at i en sirkulærproduksjon stilles det helt andre krav til informasjon. Kundene må vite mer om produktet, både om opprinnelsen og bruksområdet, og betydningen for miljø og klima.

Sporbart kretsløp

NOPREC er en del av OCEANIZE, som er et sporbart kretsløp for et ansvarligGravemaskin og tau næringsliv. OCEANIZE kobler NOPREC sammen med avfallsbesittere, avfallsbransjen og forbrukere av resirkulert plast, som fundamentet for sirkulære plastkretsløp. 

– Informasjonen som samles i OCEANIZE er en del av det viktige sporingsarbeidet som gjør at NOPREC kan dokumentere kvalitet og opprinnelse for de resirkulerte plastene, sier hun. 

Grønn plattform

Bedriften fikk i år godkjent støtte til et forprosjekt i forbindelse med regjeringens store satsing på bærekraftige innovasjoner i industrien: Grønn Plattform. Grønn plattform er en konkurransearena i regi av Innovasjon Norge, Forskningsrådet, SIVA og Enova, og det er disse som samarbeider om utvelgelsen av prosjekter. Midlene skal brukes på et forprosjekt for å etablere en nasjonal pilot for resirkulering av industriplast.

Sammen med blant annet Proneo er bedriften nå i gang med å utarbeide grunnlaget for et flerårig hovedprosjekt.

– Denne tildelingen gir oss mulighet til å samle flere pågående prosjekter i et hovedprosjekt. Vår ambisjon er å bygge nødvendig kapasitet, kompetanse og nettverk for å skape en sirkulærøkonomisk plattform for plastgjenvinning, sier Øyangen Lindberg.

Stort potensiale

I februar ble NOPREC tatt opp i Proneos inkubator. Her får de rådgiving og bistand til prosjektutvikling, finansiering og prosjektoppfølging. 

Det genereres store mengder plastavfall i norsk industri. Havbruksnæringa står alene for nær 30.000 tonn

Per Arne Sørli

Per Arne Sørli, prosjektleder i Proneo.

plastsøppel fra rør, slanger, nøter, flyteelementer, fôrsekker og tauverk. Dette er avfall som i dag i stor grad deponeres eller brennes.

– Med innovasjonen fra NOPREC, der de omgjør slikt avfall til en ressurs, har de lagt grunnlaget for å utvikle fremtidsrettede og bærekraftige produkter. Vi har derfor stor tro på at den erfaringen, kompetansen og kunnskapen de nå besitter vil bidra til store endringer av avfallshåndtering og resirkulering av plast også i andre næringer sier, Per Arne Sørli prosjektleder i Proneo. 

Mot en bærekraftig framtid

For å nå målet om en bærekraftig framtid, må blant annet mer av den resirkulerte plasten produseres i Norge. NOPREC har som mål å etablere Norges største gjenvinningsanlegg for hardplastfraksjoner. 

– Vi kjører forsknings- og utviklingsprosjekter med små og store samarbeidspartnere, ogønsker å bidra til å drive den norske sirkulærøkonomien framover ved å kjøre plastavfall fra Norge tilbake i norsk plastproduksjon, sier Øyangen Lindberg. 

Øyangen Lindberg peker på at resirkulert hardplast har mange spennende bruksområder og kommer med en oppfordring til industrien.Plastgranulat

– Industrien og markedet må bli bedre kjent med mulighetene som ligger i dette produktet, og etterspørre denne råvaren. Vi håper derfor at flere gjør som f.eks. Snøhetta og Nordic Comfort Products; at de tar kontakt med oss, slik at vi, sammen med vårt nettverk, kan utvikle nye bærekraftige plastprodukter, avslutter Øyangen Lindberg.