SAFE SOLUTIONS FRA STJØRDAL:
LEVERER UNIKE PRODUKTER TIL FLYPLASSER VERDEN OVER 

27. august 2021

Safe Solutions

Det var mens han jobbet med de-icing av fly på Værnes at Per Kristian Laugtug fikk ideen. Ikke sjelden så han passasjerer som virret rundt på flyplassen og ikke fant veien til flyet sitt. Det måtte da gå an å lage en løsning som ledet folk til rett fly, tenkte Per Kristian. Som tenkt så gjort. Han tok kontakt med sin venn Leif Anders Hastadklev, og sammen konstruerte de første utgave av Safepass. I dag, ni år senere, leverer stjørdalsbedriften Safe Solutions en universell løsning som leder passasjerer trygt fra terminal til fly på flere store flyplasser i Europa. Nå står Amerika for tur, verdens største flyplassmarked.

Da Per Kristian hadde fått ideen, utviklet han den videre sammen med Leif Anders Hastadklev. Mens Per Kristian hadde solid erfaring fra flyplassindustrien, hadde Leif Anders bakgrunn fra mekanikk og bilindustri. Matchen var god, skulle det vise seg.   

Hastadklev

Leif Anders Hastadklev. Grunnlegger og kvalitetssjef. Foto: Safe Solutions

                  
Laugtug

Per Kristian Laugtug. Grunnlegger og styreleder. Foto: Safe Solutions

Først Europa, så USA

Den første prototypen var klar allerede et år før de grunnla Safe Solutions i 2013. Og før stiftelsesåret var omme, var ti prototyper og de første salgene i boks, blant annet til SAS. Siden gikk det slag i slag for de to gründerne. I 2015 deltok Per Kristian og Leif Anders for første gang på en flyplassmesse, i München. I 2016 kom daglig leder Torbjørn Balstad med på laget. Fra da av reiste de rundt i Europa og viste fram løsningene sin på minst én flyplassmesse i året – i Tyskland, Nederland, Storbritannia og Russland.

Og som de sådde, høstet de: Storflyplassen Schipol ble kunde. Det ble også flyplassene i København, Rotterdam, Praha og Napoli, for å nevne noen. Safe Solutions fra Stjørdal hadde etablert seg i Europa.

I 2019 passerte omsetningen 11 millioner. De begynte å tjene penger.  På førjulsvinteren det året vendte de blikket over Atlanteren mot verdens største flyplassmarked. Da Safe Solutions åpnet USA-kontoret på 3061 Philips Highway i Jacksonville i Florida, hadde viruset slått til. Flytrafikken lå nede for telling. Men Safe Solutions lot seg ikke skremme. De ryddet seg en teig på det amerikanske markedet for å være på plass så snart pandemien løsnet grepet.

Safe pass

SafePass er et mobilt passasjerguidesystem med to tau som muliggjør effektiv og sikker passasjerflyt og øker ressurseffektiviteten på bakken.

 

Unikt produkt

Daglig leder Torbjørn Balstad mener Safe Solutions har lykkes med å utvikle flere unike produkter som de er nesten alene om å tilby flyplassindustrien. 

– Årsaken til at vi har lykkes, er at løsningene våre har den kvaliteten som vi vet flyplassindustrien trenger. Den er enkel å ta i bruk for personalet som «handler» flyene inn og ut av flyplassen, sier Torbjørn. Han mener personalet var oppgitt over den dårlige kvaliteten på utstyret som var tilgjengelig tidligere.

Stolpene, tauene og snellene i Safe Solutions løsninger er lette å sette opp og flytte for én person. De skaper en tydelig og trygg passasje som ikke er til å misforstå for passasjerene. Dermed finner de veien på egen hånd, uten hjelp fra bakkepersonellet som har mange ulike oppgaver å utføre på kort tid.

Safe pass

Lett å flytte og bruke. SafePass sitt design gjør det mulig for én person å operere og flytte.

Proneo – en god hjelper

Proneo har vært en viktig samarbeidspartner for Safe Solutions i flere faser. Etter å ha vært i Proneo Inkubator i noen år, gikk de ut av den, men holdt løpende kontakt med Proneo. Da de var klare til å satse i USA, kom de tilbake til inkubatoren, og der er de fortsatt.

– Vi i Proneo inkubator jobber med mange av de mest spennende industrielle oppstartsselskapene. Vi har gode koblinger til utlandet, blant annet til USA, forteller inkubatorleder Stein Morten Holberg. Han synes det er inspirerende å se hvordan stjørdalsbedriften Safe Solutions jobbet proaktivt under pandemien for å bygge opp et markedsapparat i USA slik at de kunne etablere seg der når flybransjen reiste seg igjen.

– Proneo har vært med oss i mange år og gitt oss meget verdifull hjelp. En hjelp vi har satt utrolig stor pris på, sier Torbjørn Balstad. – Vi håper å kunne dra nytte av Proneo sin hjelp også videre fremover. 

Balstad

Torbjørn Balstad, daglig leder i Safe Solutions.

Veien videre

Safe Solutions har flere produkter på beddingen som de håper kan komme på markedet i løpet av neste år.

– Siden markedet har vært nede i knestående under pandemien, har vi avventet å lansere nye produkter. Men de kommer, sier Torbjørn. Han synes det er spennende å se framover.

– Vi får håpe at Safe Solutions om fem år har etablert seg som en leverandør av Safepassprodukter «World Wide». Vi har jo allerede et selskap i USA som jobber mot hele det amerikanske markedet, både det sør-, mellom- og nordamerikanske. Vi er i gang med å forberede en etablering også på det russiske markedet. Utfordringene er mange. Men med fortsatt fokus på gode produkter så vil vi nok lykkes med å nå mange nye markeder i tiden som kommer, mener Torbjørn.

Vi hjelper deg gjerne med å utvikle din bedrift. Ta kontakt for en uforpliktende prat.

Stein Morten Holberg

Stein Morten Holberg

Prosjektleder
[/wpbb-if]