Omstilling skal skape 30 nye arbeidsplasser

08. september 2021

Røyrvik

Røyrvik kommune er i gang med sin omstillingsperiode. Proneo har på oppdrag gjennomført intervjuer med SMB-bedrifter i kommunen for å avdekke muligheter, evne og vilje til vekst.

– Det var helt avgjørende at vi fikk bistand til å utvikle det lokale næringslivet. Proneo er en profesjonell aktør som var viktig i denne fasen, sier Hans Oskar Devik, ordfører i Røyrvik kommune.

Devik

Hans Oskar Devik, ordfører i Røyrvik kommune

Omstillingsprogrammet er en ekstra satsing på nærings- og samfunnsutvikling.  
Målet er å bidra til å utvikle, skape og sikre 30 arbeidsplasser i Røyrvik i løpet av 5 år. Næringslivet og kommunen skal bli mer robust og får styrket sin evne til utvikling.
– Dette er en viktig og krevende jobb, sier Devik.

Ivrige bedrifter

– Bedriftene i Røyrvik er ivrige etter å komme i gang med å utvikle seg, forteller prosjektleder Vegard Saur i Proneo.

I en forstudie i sommer gjennomførte Proneo en-til-en intervjuer med 15 bedrifter for å kartlegge utviklingspotensial og evne og vilje til vekst.

– Et stort spenn av bedrifter er intervjuet. Alt fra mindre foretak til bedrifter som har hatt positiv vekst, og som trenger hjelp til å vokse videre, sier Saur.

12 av bedriftene blir invitert med videre i et forprosjekt. Der får de tilbud om både faglige fellessamlinger og en-til-en rådgivning fra erfarne forretningsutviklere.

 

Et godt utgangspunkt

Kartleggingen viser at bedriftene har stor vilje til å komme i gang med prosjektene og ønsker å satse.

– Det er et godt utgangspunkt for en kommune i omstilling, mener Saur.

Liten kommune med store utfordringer
Røyrvik er liten fjellkommune nord i Trøndelag med 459 innbyggere, en av de minste kommunene i landet. Det har vært stor nedgang i sysselsettingen de 10 siste årene, særlig innen privat sektor. 54 % av de sysselsatte er i offentlig sektor. Det er høyest av de trønderske kommunene. Avstanden er lang til hovedvei, jernbane og flyplass, og stadig flere arbeidstakere pendler ut av kommunen. Samtidig sliter kommunen med fraflytting.

– Næringslivet i kommunen har forvitret over flere år, sier ordfører Hans Oskar Devik.
– Gjennom omstillingsprogrammet har vi fått midler til å drive næringsarbeid. Gjennom Proneo har vi fått tilgang til nødvendige verktøy og kompetanse som vi trenger for å utvikle næringslivet vårt, sier Devik. 


«Ei levende fjellbygd»

Visjonen for omstillingsarbeidet er å styrke Røyrvik som «ei levende fjellbygd». Det er valgt fem prioriterte innsatsområder som skal støtte opp om visjonen:

  • Opplevelsesnæring
  • Eksisterende næringsliv
  • Naturressurser
  • Attraktivitet for næringsliv
  • Kultur og samfunn

– Innsatsområdene er et resultat av at folket, bedriftene og politikerne ble bedt om å komme med innspill, sier Devik.

Røyrvik

Foto: Tanja Staldvik Wallervand

Tempo

For kommuner som Røyrvik, som skal i gang med omstilling, er tempo og framdrift viktig, forteller Saur i Proneo.
– Det er spesielt viktig å komme raskt i gang med stimuli for å utvikle de bedriftene som allerede finnes i kommunen. I Proneo har vi kompetanse og verktøy for å komme raskt fra ideer til å sette dem ut livet med en god plan og tydelige aksjonspunkter, avslutter han.

«Børgefjell utvikling»

Nettverk er viktig for utveksling av kunnskap og kan gi gode utviklingsmuligheter. På oppfordring fra Proneo har Røyrvik leid inn Lierne Utvikling i forankringsfasen til å følge opp bedrifter som ønsker bistand til etablering og utvikling i Røyrvik.
 
– Gjennom at Lierne Utvikling tok rollen som et regionalt utviklingsselskap, nyttiggjorde vi oss og av erfaringer de har opparbeidet seg etter snart 5 år med omstilling i egen kommune, sier Devik. 

I høst avslutter Lierne utvikling sitt engasjement med Røyrvik kommune, og Røyrvik skal nå samarbeide med Namsskogan kommune om et felles omstillingsprosjekt.

– Røyrvik og Namsskogan har dannet et felles selskap, Børgefjell utvikling, som nå i disse dager utlyser programleder, opplyser Devik.

Flere faser

Omstillingsarbeidet organiseres i fire faser: Avklaring, strategi- og forankring, gjennomføring og avslutning, der kompetanse og erfaring fra omstillingsperioden videreføres til ordinær drift.

Vi hjelper deg gjerne med å utvikle din bedrift. Ta kontakt for en uforpliktende prat.

Vegard Saur

Vegard Bjørnsen Saur

Avdelingsleder Inkubator
[/wpbb-if]