Avluser laks uten bruk av kjemikalier

28. oktober 2021

Skamik

– Jeg jobbet i oppdrettsnæringen og så at lakselusa ble resistent mot stadig flere kjemikalier. Samtidig visste jeg at det tok ti år å få godkjent en ny kjemikalie. Da var det jeg fikk ideen til å lage en lusefjerner uten kjemikalier, forteller Geir Skarstad. Som tenkt så gjort. Sammen med Frode Mikalsen etablerte han Skamik AS i 2009. I fjor, elleve år senere, solgte de kjemikaliefri avlusingsteknologi for 54 millioner. Så langt tegner 2021 til å bli et rekordår med en omsetning på over 200 millioner

I dag er de to gründerne Geir Skarstad og Frode Mikalsen henholdsvis daglig leder og service- og

Skarstad

Geir Skarstad, gründer og daglig leder i Skamik. Foto: Skamik

utviklingsansvarlig i Skamik i Nærøysund i Ytre Namdal. På Ottersøy, med Rørvik midt imot på andre siden av kystleia, leverer de innovativ teknologi for kjemikaliefri avlusing av laks til havbruksnæringen. Skamik er i sterk vekst og har en ordreportefølje med stort potensiale. Samtidig med at de leverer stadig mer til stadig flere kunder, utvikler de nye løsninger for både sjøbaserte og landbaserte oppdrettsanlegg.

– Vi lykkes fordi vi tilbyr miljøvennlige og effektive løsninger som ikke gjør at lakselusa blir resistent, forteller Skarstad.
– Målet er at løsningene våre skal gi oppdretteren vekst i produksjonen uten at det går på bekostning av miljø og fiskevelferd.

Skamik løser problemet

«Kjemikaliene som dreper lakselus, skader fisk, reker og miljøet». Slik lød overskriften på en artikkel i forskning.no 4. mai i fjor.  Artikkelen er én av svært mange mediesaker gjennom mange år som kritiserer oppdrettsnæringens bruk av legemidler mot lus. Legemidlene blir spredt i vannet, påvirker miljøet og tærer på oppdrettsnæringas omdømmekapital.

Det er dette problemet Skamik har løst. I nært samarbeid med ledende kunnskapsmiljøer og ambisiøse oppdrettere har de erstattet medisiner med mekanisk avlusing, lavtrykkspyling og mye vann, delvis i kombinasjon med skånsom børsting. Skamik 1.5 kalles denne løsningen. Den er tilpasset fisk i alle størrelser og kan fjerne lus fra inntil 100 tonn fisk i timen. Løsningen er videreutviklet med enheten Skamik Wellfighter, som er spesielt tilpasset brønnbåt. Skamik har også utviklet andre enheter, blant annet en rensefiskavsiler.

lakselusfjerner

Lakselusa ligger tynt an når Skamik tester avluserne sine for Sinkaberg-Hansen og Emilsen Fisk. Foto: Skamik

Unike løsninger

– Ingen andre aktører har utviklet tilsvarende systemer. Og Skamik jobber kontinuerlig med utvikling av nye, innovative verktøy og utstyr for havbruksnæringen, sier prosjektleder Per Arne Sørli i Proneo. Som rådgiver i Namdalshagen og senere i Proneo har han fulgt Skamik siden 2013.
– Folkene i Skamik kjenner havbruksnæringen fra bunnen av. De har et stort nettverk av samarbeidspartnere og har opparbeidet goodwill som gir bedriften et godt grunnlag for å lykkes med videre utvikling, mener Sørli.

lakselusfjerner

Den mekaniske lusefjerneren Skamik 1.5 avluser opptil 100 tonn laks i timen. Foto: Skamik

Fornøyde kunder

I mars i år ble det kjent at akvaservice-selskapet Frøy utstyrer sitt nyeste spesialfartøy med Skamiks miljøvennlige avlusingssystem. Her er det snakk om et format som gjør systemet til verdens største. Dermed var også Skamiks hittil største kontrakt et faktum. I en uttalelse til media i forbindelse med kontraktsinngåelsen sa driftskoordinator i Frøy, Karl Erik Saure, at fiskevelferd var et viktig argument for at de valgte Skamik.

Oppdrettsselskapet SalmoNor er en annen av Skamiks fornøyde kunder. «Vi kjenner ikke til at noen andre til nå har lykkes med å utvikle en metode som gir både god effekt og høy kapasitet, samtidig som fiskehelse og -velferd er ivaretatt. Utviklerne bak Skamik avluser har gjort en kjempejobb», skriver SalmoNor på Skamiks nettsider.

Proneo og andre gode hjelpere

– Kundene har vært de gode hjelperne våre, mener Skamik-sjef Skarstad.  
– Og så har prosjektleder Per Arne Sørli i Proneo vært en vesentlig ressurs for at vi har lykkes. Han har fulgt oss hele veien.

Selv forteller Sørli at han som rådgiver bisto Skamik allerede i oppstartsfasen med søknader om tilskudd fra ulike virkemiddelordninger.  Siden hjalp han til med å få på plass både finansiering og forsknings- og utviklingsaktiviteter. I 2020 ble Skamik tatt opp som en forretningsmessig innovasjon i Proneo inkubator. Samtidig bidrar Proneo fortløpende i forsknings- og utviklingsaktiviteter. Målet er ytterligere optimalisering av drift av oppdrettsanlegg, blant annet systemer for detektering og sortering av kjønnsmoden laks i anleggene.

– Vi i Proneo vil også i fortsettelsen bistå Skamik etter behov, spesielt med finansiering gjennom virkemiddelapparatet, forteller Sørli.

wellfighter

Skamiks Wellfighter snart klar for brønnbåten Ronja Explorer, kontrahert av Oppdretternes Miljøservice og disponer av SinkabergHansen og Emilsen Fisk. Foto: Skamik

Verden venter

Etterspørselen etter Skamik sine produkter og tjenester har vokst betydelig de siste par årene. Særlig utviklingen i 2021 tyder på at Skamik har et internasjonalt potensial.
– Det kommer stadig henvendelser fra havbruksaktører i Skottland, på Færøyene og Island. Om fem år kan Skamik være en ledende internasjonal leverandør og utvikler av miljøvennlige avlusingssystemer, håndtering av rensefisk og kontroll, detektering og sortering av kjønnsmoden laks, mener Sørli.

Vi hjelper deg gjerne med å utvikle din bedrift. Ta kontakt for en uforpliktende prat.

Vegard Saur

Vegard Bjørnsen Saur

Avdelingsleder Inkubator
[/wpbb-if]