You get what you measure!

29. november 2021

inkubator

«You get what you measure” var ett av læringspunktene da Proneo inkubator hadde fagdag for 25 trønderske oppstartsselskap i Proneo Næringspark Stjørdal. Sitatet kom fra salgsdirektør Lars Petter Bjørgen i Toyota Material Handling som fortalte hvordan datadrevet innsikt og måling er en absolutt nødvendighet for å kunne skalere salg.

Proneo inkubator bistår de mest innovative og ambisiøse oppstartsselskapene i Trøndelag, og det var et godt fornøyd inkubatorteam som endelig kunne invitere til en fysisk samling igjen.

Thale Kuvås Solberg, direktør for M&A integrasjoner og strategiske prosjekter i Volue, bidro med innsikt i hvordan selskap kan utvikle en struktur i salgsarbeidet som gjør skalering mulig. Hun tok deltakerne gjennom en reise på hvordan Volue jobber med salgs- og markedsarbeidet, og hvordan det henger tettere sammen enn hva mange tror.

Tidligere på dagen tok Viggo Iversen, COO i Ocean GeoLoop, med deltakerne på en personlig reise om hvordan alle deler av yrkeslivet omhandler salg og hvordan ledere er den viktigste premissen for å bygge opp under selskapets målsettinger. I det lå det et tydelig fokus på å utvikle en bedriftskultur og verdier som grunnlag for å lykkes.

Christian Wee, direktør ved Falstadsenteret, begynte sitt innlegg med å fortelle historien om VingCard Elsafe på 90-tallet. Historien er om et trøndersk produkt som ble solgt til 187 land, og som fortsatt selges globalt den dag i dag. Under mottoet «Alt er mulig» foredro han om hvordan det internasjonale markedet er i konstant endring, og hvordan nye markeder i blant annet Asia, Afrika og Midt-Østen ikke må undervurderes. I tillegg ga han deltakerne en metodikk for hvordan oppstartsselskap kan planlegge en internasjonalisering av sin virksomhet.

Neste felles treffpunkt blir våren 2022 der Proneo inkubator inviterer til 2-dagers samling.

Agenda fagdag