Vil få fart på nettbutikkene til trønderske småbedrifter

20. desember 2021

netthandel

Å få fart på netthandelen i trønderske små- og mikrobedrifter. Det er målet med et nytt kompetanseløft som Proneo har utviklet i partnerskap med Trøndelag fylkeskommune. Kompetanseløftet er trinn 2 av Industri 4.0 Trøndelag, fylkeskommunens satsning for å heve de minste bedriftenes digitale kompetanse.

Proneo skal gjennomføre netthandel-programmet sitt for inntil ti bedrifter i 2022. Gjennom fagsamlinger og individuell rådgivning lærer deltakerne å gjøre nettbutikkene sine mer synlige for kunder som kommer via Facebook og Google. Etter programmet vet bedriftene også hvordan de skal skape inspirerende kundeopplevelser i nettbutikken og effektivisere salget fra ordremottak til leveranse.

Videregående

Proneo gjennomførte trinn 1 av Industri 4.0 Trøndelag i februar i år med Innovasjon Norge og Sparebank 1 SMN som fagpartnere. Der fikk deltakerne grunnleggende kompetanse i digitalisering. Bare bedrifter som deltok på trinn 1, eller som på annet vis har skaffet seg grunnleggende forståelse for digitale teknologier, får delta på trinn 2. Proneos netthandel-program er et videregående program der målgruppa er bedrifter som allerede bruker digitale kanaler til markedsføring og salg gjennom egen nettbutikk.

Praktisk nytte

– Vi valgte netthandel som tema på trinn 2 fordi bedriftene på trinn 1 hadde behov for å fart på netthandelen, forteller prosjektleder Rasmus Rønning i Proneo. – Altfor ofte opplever de at besøk i nettbutikkene ikke resulterer i salg. Dette skal vi gjøre noe med. Vi rigger et faglig opplegg som bedriftene får praktisk nytte av.

Rasmus Rønning

Rasmus Rønning, prosjektleder i Proneo. Foto: Proneo

Netthandelen vinner

Det er et marked i formidabel vekst som åpner seg for småbedrifter som satser på egen nettbutikk. Netthandelen i Norge gikk til himmels under pandemien. Kari og Ola brukte 40 prosent mer penger på varer i nettbutikker i 2020 enn i 2019, ifølge Statistisk sentralbyrå. «Tidenes sterkeste netthandel 2020» lød overskriften i varhandelenes eget fagblad  Retailmagasinet i januar i år. Og siden har veksten bare fortsatt. «Netthandelen blir den soleklare vinneren i år også» uttalte bransjeorganisasjonen Virke på vårparten. Og det har slått til. I september kunne Statistisk sentralbyrå slå fast at netthandelen i 2. kvartal var høyere enn noen gang, til tross for lettelsene i koronarestriksjonene.

netthandel

Netthandelen i Norge økte i fjor med nær 40 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå. Foto: Pixabay

Lavterskel

Fylkeskommune har rigget Industri 4.0 Trøndelag som et lavterskeltilbud for små- og mikrobedrifter. Tilbudet skal modne dem digitalt slik at de blir mer levedyktige i framtida. Målet til fylkeskommunen er at bedriftene som deltar på trinn 2, skal få innsikt i hvilke muligheter digitaliseringen gir akkurat deres bedrift.

Utfordring for Trøndelag

– Aller først må bedriftene se og forstå mulighetene som digitaliseringen gir dem, mener prosjektleder Eistein Guldseth i Trøndelag fylkeskommune.

– Når de er kommet så langt, øker sjansen for at de investerer treffsikkert i teknologi som åpner for nye forretningsmodeller, driftsformer, produkter og tjenester. Etter Guldseths mening er mange av de små bedriftene i Trøndelag digitalt umodne. Det går også fram av en undersøkelse som fylkeskommunen og næringshagene har gjennomført blant 60 småbedrifter i regionen. Guldseth mener denne umodenheten ikke bare en utfordring for bedriftene,  men for heleTrøndelag. Nå oppfordrer han de minste bedriftene til å ta et digitaliseringsløft, også for å forberede seg på den grønne omstillinga.

– Trøndelag har svært mange små- og mikrobedrifter. Ser vi bort fra landbruk og fiske, har 92 prosent av trønderske bedrifter færre enn 10 ansatte, men de sysselsetter til sammen 23 prosent av fylkets yrkesaktive. Mange av disse bedriftene har for lite kompetanse, tid og penger til å ta fatt på en nødvendig digitalisering, forklarer Guldseth.

– Uten digital kompetanse får de vansker med å møte nye, strenge krave til dokumentasjon, mener han.
– De kommer også til å slite med den digitale teknologien som trengs for å utvikle bærekraftige produkter og tjenester. For en bedrift som har en nettbutikk, kan det gjelde blant annet å sikre en bærekraftig håndtering av varer i retur.

Kamp på liv og død

– Tegnene er tydelige nok. Konkurransen blir tøffere. For de minste bedriftene i Trøndelag er digitaliseringen en kamp på liv og død. Skillet går mellom dem som er digitalisert, og dem som ikke er det, sier Guldseth. Han håper at

Industri 4.0 Trøndelag skal få flere små- og mikrobedrifter til å få fart på digitaliseringen, gjerne i samarbeid med fagpartnere eller andre bedrifter.

Eistein Guldseth

Eistein Guldseth, seniorrådgiver i Trøndelag fylkeskommune.
Foto: Helene Dvali Guldseth

Veien videre

Fylkeskommunen og Proneo er enige om at samarbeidet om Industri 4.0 Trøndelag har vært godt. Prosjektleder Guldseth i fylkeskommunen ser fram til å kunne fortsette samarbeidet på de neste trinnene.

– Utformingen av prosjektene på trinn 3 tar vi stilling til etter at vi har avsluttet trinn 2. Både et samarbeid om et felles prosjekt for flere bedrifter og et pilotprosjekt for enkeltbedrifter kan være aktuelt. Initiativet må uansett komme fra bedriftene selv. Vår jobb blir å bistå dem med utforming av prosjektene og søknad om finansiering i form av frittstående søknader til for eksempel Innovasjon Norge, DistriktForsk eller Regionalt forskningsfond Trøndelag.


Industri 4.0

  • «Den fjerde industrielle revolusjon»: Digitalisering og automatisering.
  • Endrer måten vi lever, arbeider og forholder oss til hverandre på.
  • Gjør det mulig å overvåke produkter og utføre automatisk service og vedlikehold.
  • Kobler kundene tettere til bedriftene, som får kunnskap de trenger for å skape bedre produkter og etterspurte tjenester rundt produktene.

Industri 4.0 Trøndelag

  • Et digitalt kompetanseløft for trønderske små- og mikrobedrifter.
  • Gjennomføres av Trøndelag fylkeskommune i samarbeid med næringshager og inkubatorer, blant andre Proneo.
  • Tilbyr bransjerettede kompetanseforløp innen digitalisering.
  • Trinn 1 ble gjennomført i februar i år.
  • Trinn 2 er under planlegging, blant annet Proneos netthandel-program.

 

 

 

Vi hjelper deg gjerne med å utvikle din bedrift. Ta kontakt for en uforpliktende prat.

Knut Baglo

Knut Baglo

Avdelingsleder Rådgiving
[/wpbb-if]