–En kjempemulighet for Innherred

04. januar 2022

Mat ERG

I 2022 blir Trondheim og Trøndelag som første region i Norge kåret til Europeisk matregion. Tittelen European Region of Gastronomy (ERG) henger høyt og går til regioner som tar lokal matproduksjon på alvor gjennom hele verdikjeden. –Det er en kjempemulighet for lokalmatprodusenter, reiseliv, handel og annet næringsliv på Innherred, sier Paul Sverre Røe, prosjektleder i Proneo.

Tittelen deles ut av organisasjonen International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism som deler ut tittelen som en hyllest til lokal mat og lokale spesialiteter. Formålet er å øke bevisstheten i regionene om hva vi spiser, hvor maten kommer fra og hvordan matkultur, kultur, kunst og bærekraftig utvikling og turisme henger sammen. 

At Trondheim og Trøndelag nå får denne ettertraktede tittelen, vil lokke både matentusiaster og andre nysgjerrige til regionen, og dermed til Innherred, mener Røe.

Paul Sverre Røe

Paul Sverre Røe, prosjektleder i Proneo.

Samler krefter

ERG-satsingen er et samarbeidsprosjekt mellom Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune og Innovasjon Norge. May Britt Hansen leder hovedprosjektet og arbeidet med å sette Trondheim og Trøndelag på matkartet. Flere regioner er i gang med å forberede seg for ERG 2022.

På Innherred har de seks kommunene Snåsa, Steinkjer, Inderøy, Verdal, Levanger og Frosta samordnet seg for å utvikle flere mat- og reiseopplevelser i tida framover. Proneo har bidratt som prosjektleder og arbeider tett med Hansen og hovedprosjektet, forteller Røe.  –Prosjektet har allerede gjennomført innledende møter med næringsaktører i kommunene. På nyåret starter planleggingen av arrangementer og markedsføring i regionen.  Halvparten av de 1,2 millionene som er bevilget til prosjektet, skal gå til å utvikle arrangement, nettverksarbeid, markedsføring og profilering i regionen, sier han.  

På Innherred er det satt i gang et prosjekt som skal bistå lokalmatprodusenter, serverings- og opplevelsesbedrifter til å bli en del av Europeisk matregion 2022. Før jul ble det sendt ut en spørreundersøkelse til ca. 170 bedrifter på Innherred der det ble informert om prosjektet og hvor det ble spurt om hvilke forventninger de har, og hva de ønsker prosjektet skal arbeide videre med på Innherred. ­–Resultatet av den undersøkelsen vil danne grunnlaget for hvordan vi skal arbeide sammen med bedriftene, sier Røe. Noen tiltak er allerede planlagt. Eksempel på disse er “Spise sammen” og «Mattoget» hvor trøndersk mat vil pli presentert og spist i to egne vogner på strekningen Trondheim – Namsskogan.  ­–Gjennom «Spise sammen» ønsker vi oss flere trønderske langbord, der målet er å dyrke det gode måltidet i fellesskap. Her ønsker vi å spleise verter og produsenter, for å skape et måltid sammen i nye omgivelser. Vi ser for oss langbord for 10-200 personer rundt omkring i hele 2022, forklarer Røe. 

Midt-Norges matfat

Innherred byr på lokalmat og opplevelser av internasjonal kvalitet. Her finner du verdensmestere i ost og norgesmestere i kjøtt. Nylig ble Øyna på Inderøy kåret til et av de 15 beste hotellene i Europa.

–Innherred er Midt-Norges matfat. Vi har mange store volumprodusenter, men etter hvert også mange småskalaprodusenter. Mange av dem holder til langs Den Gyldne Omvei på Inderøy, forklarer Håkon Okkenhaug, næringssjef i Levanger kommune. Levanger er kontaktpunktet hos kommunene i prosjektet. Han trekker også fram Vuku gårdsmeieri i Verdal som et godt eksempel. Der sto gårdbrukerne i valget mellom å utvide fjøs og melkekvote for å skaffe seg levebrød, eller ta en større del av verdiskapingen fra melka selv. De valgte det siste. Nå leverer de blant annet av mozzarella-ost.

Håkon Okkenhaug

Håkon Okkenhaug, næringssjef i Levanger kommune.

Trøndelag får mer oppmerksomhet

Kåringen som Europeisk matregion fører allerede til mer oppmerksomhet om Trøndelag som reisemål. Nå må bedriftene bruke vinteren til å forberede seg til å kunne ta imot flere tilreisende. 
­–Mange reiselivsbedrifter er skadeskutt av korona. Nå er det viktig at de klarer å beholde kompetansen og bruker vinteren til å utvikle den videre, mener næringssjef Okkenhaug.

Reiselivsbransjen på Innherred er relativt liten, men sysselsetter mange.  Reiselivet er en nettverksbransje der det handler om å ha gode enkeltprodukter, men også en helhet og bredde i produktene som de tilreisende kan plukke fra. For matprodusentene kan det å bli en del av dette gjennom å utvikle egne produkter og tjenester, være en måte å ta mer kontroll over en større del av verdiskapingen fra åker og fjøs og dermed øke inntektene sine.  

– Innherred er først og fremst en matprodusent. Men det fins en del meget gode unntak: produsenter som foredler maten helt fram til gaffel og kniv, sier Okkenhaug.  
­–Vi trenger flere aktører som går inn i sisteleddet mot tallerkenen slik at vi kan tilby en kulinarisk rundreise på Innherred. Litt av utfordringen er at vi ikke har et stort nok bedriftsmarked som bruker spisestedene. Flere bedriftskunder ville gitt dem en kjærkommen omsetningsøkning utover det privatpersonmarkedet bidrar med.   

Sertifisering

–Prosjektet på Innherred skal bidra til at Innherred tar sin andel av den verdiskapingen ERG 2022 gir, gjennom å få våre lokale bedrifter til å oppfylle ERGs kvalitetskriterier, forklarer Okkenhaug. Flere bedrifter på Innherred er sertifisert som en del av Europeisk matregion, blant annet Vuku gårdsmeieri. Målet er at enda flere virksomheter skal bli ERG-sertifisert slik at Innherred og tilbudene der blir godt synlige for de tilreisende.
­–Målet må være å få dem som besøker Trøndelag i 2022, til å spise seg fornøyde flere steder enn i Trondheim sentrum, sier Okkenhaug.

Det er gjort et betydelig arbeid for å synliggjøre kvaliteten på maten som tilbys. Visit Innherred har vært, og vil være, en sentral samarbeidspartner for sertifiseringen og gjennomføring av arrangement og aktiviteter. Ser du ERG-skiltet på et spisested, vet du at minst 30 prosent av maten som serveres er lokal. Det et nemlig et av kriteriene for å bli ERG-sertifisert.  Mange av virksomhetene på Innherred slår dette med god margin. Hos Fæby i Verdal, som nylig ble godkjent som ERG-vert og -produsent, kommer mellom 70 og 80 prosent av råvarene fra lokale leverandører.

Stiklestad 2030

Prosjektet ser framover og har satt seg langsiktige mål. ­­– Vi rekker ikke å skalere opp mange nok bedrifter til ERG2022, men vi jobber også langsiktig slik at vi til tusenårsjubileet i 2030 kan ha langt flere matprodusenter som kan levere mer bearbeidede produkter. Det vil øke verdiskapinga lokalt, sier Okkenhaug– Om noen år har vi flere bedrifter som Vuku gårdsmeieri, Fæby og de som ligger langs Den Gyldne Omvei, avslutter han.


Faktaboks

ERG har laget en «ERG sertifisering» som er et sett med kriterier for hvordan man jobber med lokalprodusert mat og drikke. Det er tre ulike typer samarbeidspartnere innenfor matproduksjon, matforedling eller reiseliv med litt ulikt innhold og kriterier i «ERG sertifisering»:

Host = reiselivsaktører, i første omgang overnatting, servering, restauranter, festivaler og arrangører som serverer mat/matopplevelser

Producers = Produsenter og matforedlere

Host & Producers = De som både produserer, foredler og serverer mat

Les mer https://norwayfoodregion.no/vil-du-bli-med/

Vi hjelper deg gjerne med å utvikle din bedrift. Ta kontakt for en uforpliktende prat.

Knut Baglo

Knut Baglo

Avdelingsleder Rådgiving
[/wpbb-if]