Nå kommer det første BoxWall-huset

27. januar 2022

MicrosoftTeams-image (17)

Det trønderske oppstartselskapet BoxWall har utviklet en ny måte å bygge hus på. Fleksible og bærekraftige veggmoduler gjør byggingen enklere, raskere og mer miljøvennlig. Nå har de startet et omfattende pilotprosjekt som skal vise hva teknologien er god for.

Nå er de første BoxWall-modulene tatt i bruk på et nytt byggeprosjekt på Reppe i Trondheim. Sammen med entreprenøren Timberbygg skal den nye konstruksjonsmetoden testes på en stor enebolig i fire etasjer.

Gründer og daglig leder Håvar Moe gleder seg til å se hvordan teknologien fungerer på et ekte byggeprosjekt. Veggene skal bestå av totalt 144 BoxWall-moduler i 85 ulike størrelser.

–Dette er et komplisert prosjekt som stiller store krav til materialer og byggeteknikk. Målet vårt er å demonstrere kvalitetene i produktet og samtidig bevise at vår teknologi representerer framtida for byggebransjen, sier Moe.

Bransjen har «stått stille»

Moe mener bygg- og anleggsbransjen har stått stille i mange år når det kommer til konstruksjonsmetode.

–Vi har brukt den samme byggeteknikken i snart hundre år, noe som er til hinder for at det bygges bærekraftige og energieffektive hus, sier gründeren.

De siste hundre årene har tradisjonelt bindingsverk vært gjeldende konstruksjonsmetode for husbygging. BoxWall representerer en radikalt annerledes måte å tenke på. Ved å flytte bærekonstruksjonen ut av veggen oppnår man inntil 25% bedre energiutnyttelse, 30% redusert materialbehov og 80% raskere byggetid. Dette gjør hele verdikjeden mer bærekraftig, både for entreprenørene og de som skal bruke huset.

Boxwall

Gründer Håvar Moe (til venstre) har jobbet i flere år med å utvikle teknologien bak BoxWall. Her sammen med Sondre Moe Andersen og Fredrik Larsen i Timberbygg. Foto: Roy Strømsnes.

Har gjort hjemmeleksa

Det anerkjente trondheimsfirmaet Timberbygg står for montering av de nye modulene. Arbeidet startet i midten av januar. Bernt Ludvigsen i Timberbygg har stor tro på den nye teknologien.

–Produktet ser veldig gjennomtenkt ut, så her har gründeren gjort hjemmeleksa si. Det har vært mange forsøk på utvikling av denne bransjen opp gjennom årene, men med varierende hell. BoxWall-teknologien virker så langt svært lovende. Vi har ikke utført tilsvarende prosjekt tidligere, så det blir interessant å se hvordan systemet fungerer i praksis, sier Ludvigsen.

Dersom BoxWall-teknologien slår an i bransjen, tror Ludvigsen det kan bety store endringer i bygg- og anleggsindustrien.

–BoxWall har potensial til å bli et veldig godt alternativ til den tradisjonelle måten å utvikle hus på. Vi kan bygge husene raskere og enklere, og blir i mindre grad avhengig av spesialtransport, sier Ludvigsen.

Tett samarbeid med Siva og Proneo

Siva og Proneo har vært viktige samarbeidspartnere nesten helt fra starten. Gjennom Proneo inkubator har BoxWall fått hjelp til forretningsutvikling og tilgang på industrielle nettverk, forskningsressurser og kompetanse. Dette har blant annet resultert i et utviklingsløp sammen med Manufacturing Technology Norwegian Catapult Center.

Proneos inkubatorleder Stein Morten Holberg mener BoxWall-teknologien har internasjonalt potensial og kan bidra til å revolusjonere bygg- og anleggsbransjen.

–De har utviklet en veggkonstruksjon som er bedre enn dagens bransjestandard på alle måter. De standardiserte modulene er enklere å montere, krever færre ressurser å produsere og gir mindre varmetap. Modulene er også svært fleksible, og kan i teorien benyttes i alle slags bygg, sier Holberg. 

Bærekraftige yttervegger til halve kostnaden

Teknologien er gjennomtestet og oppfyller alle bransjestandarder og tekniske kvalitetskrav. Den solide konstruksjonen har vært gjennom styrketester som viser at hver enkelt modul tåler et trykk på over 20 tonn. På grunn av at veggene blir tynnere enn med tradisjonelt bindingsverk, vil man spare inn verdifullt bruksareal. Dette, kombinert med lavere byggekostnader, gjør at BoxWall forventer at de reelle kostnadene på lavenergi yttervegger kan halveres.

Boxwall

BoxWall-modulene er fleksible og kan produseres i mange ulike størrelser. Veggene blir tynnere enn med tradisjonelt bindingsverk, men er vel så sterke. Foto: Roy Strømsnes.

Vi hjelper deg gjerne med å utvikle din bedrift. Ta kontakt for en uforpliktende prat.

Vegard Saur

Vegard Bjørnsen Saur

Avdelingsleder Inkubator
[/wpbb-if]