Ocean GeoLoop – en X-faktor for karbonfangst

10. mai 2022

Vokser internasjonalt. En intensjonsavtale mellom Ocean GeoLoop i Verdal, det islandske selskapet North Tech Energy og Islands regjering ble skrevet under av statsminister Katrin Jakobsdóttir i september 2021.

Under Siva-konferansen nylig ble Ocean GeoLoop tildelt X-faktorprisen for 2022.
Prisen er rettet mot nystartede bedrifter som har utviklet miljøvennlige produkter og har et tydelig vekstpotensial.

Ocean GeoLoop er det første selskapet som har blitt tildelt Sivas X-faktor-pris. I juryens begrunnelse heter det at: Gründer og grunnlegger hadde tidlig fokus på CO2 problematikk og et langsiktig og tålmodig arbeid ser nå ut til å resultere i kommersialisering. Selskapet tar tak i en av de største klimautfordringene som CO2 utgjør og har utviklet egen teknologi innenfor feltet. I sin vurdering har juryen vektlagt at GeoLoop har tatt tak i utfordringen med lagringsplass i tillegg til at selskapet ser for seg å bli 100% selvfinansiert gjennom produksjon av elektrisitet fra spillvarme.
Selskapet oppfyller også kriteriene for Sivas X-faktorpris gjennom at teknologien utvikles i Norge og vil i stor grad bidra til reduksjon av klimagasser. Teknologien vil kunne eksporteres og selskapet har konkrete planer om å vokse og vil gjennom det skape flere arbeidsplasser.

Inspirerer

Viggo Iversen, Chief Operating Officer i Ocean GeoLoop sier prisen inspirerer.
– Prisen opplever vi som en anerkjennelse for det selskapet har fått til så langt, og det inspirerer oss til fortsatt hardt og målrettet arbeid for å utvikle og kommersialisere miljøteknologi som vil bidra til å løse den kombinerte klima-, miljø og ressurskrisen.

Viggo Iversen, Chief Operating Officer i Ocean GeoLoop mottar X- faktorprisen fra forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe under Siva-konferansen 2022. Foto: Proneo

I samspill med naturen

Ocean GeoLoop ble etablert av arkeologen og oppfinneren Hans Gude Gudesen i 2020 som en utløper av forskningsprosjektet Ocean som han startet i 2006. Ocean GeoLoop AS er et grønt teknologiselskap som samspiller med naturen for å løse vår tids utfordringer på en sirkulær måte, og bygger på et langsiktig samarbeid med SINTEF, Universitetet i Bergen og et stort nettverk av internasjonale forskningsinstitusjoner. Selskapet tar tak i den kombinerte klima-, miljø- og ressurskrisen, og selskapets mål er å levere helhetlige løsninger for en bærekraftig fremtid, der selskapet snur problemer om til muligheter, og kostnader om til inntekter.

Introduserer ny norsk karbonfangst-teknologi

I 2022 introduserer selskapet sin «GeoLoop Carbon Capture-teknologi – som fanger opp CO2-utslipp fra punktkilder. Selskapet installerer for tiden det første pilotanlegget for denne teknologien hos Norske Skog Skogn på Fiborgtangen. Parallelt med dette utvikler selskapet en teknologi som vil produsere elektrisitet fra karbonfangstprosessen, og selskapets ambisjon er å gjøre karbonfangstprosessen selvforsynt med strøm. I 2021 installerte selskapet en prototype – GeoLoop Column, som er en havbasert løsning for rensing av utslipp og oksygenering av havvolumet.

Hovedkontor i Verdal

-Det grønne skiftet kommer – med eller uten Norge. Da kan vi takke oss for at vi har gode miljøer, som i Trondheim og Trøndelag, som bidrar med norske løsninger. (Espen Barth Eide, klima- og miljøminister kronikk i Adresseavisen 05.04.22)

Under konferansen Industriens dag på Stiklestad i 2019, kunne visekonsernsjef Reidar Bye i SINTEF fortelle at de skulle etablere seg i Verdal. – SINTEF ser nytten av å være tett på næringslivet flere steder i Norge og har de siste årene har styrket samarbeidet med virksomhetene i Verdal, sa han til Trønder-Avisa den gang. Fra februar 2020 var de etablert på VIP-senteret med fire kontorplasser.
Mulighetene på Verdal fikk også Gudesen øye på da han besøkte Midt-Norge samme år.
-Sommeren 2020 inviterte Odd-Geir Lademo, som da jobbet i SINTEF, grunnlegger av Ocean GeoLoop til et besøk i Trøndelag. Proneo og Lademo var med å rigge et godt opplegg der vi møtte havbruksmiljøet i Flatanger, industriaktører på Innherred, representanter fra kommunene og SINTEF i Trondheim. Denne reisen førte til at Gude besluttet å etablere Ocean GeoLoop i Verdal, forteller Viggo Iversen i Ocean GeoLoop.
– Siden dette besøket har selskapet etablert en solid organisasjon, gjennomført tre emisjoner samt notering på EuroNext Growth Oslo, bygd to pilotanlegg for noen av selskapets kjerneteknologier og etablert solide industrielle partnerskap, sier han.

Vokser internasjonalt. En intensjonsavtale mellom Ocean GeoLoop i Verdal, det islandske selskapet North Tech Energy og Islands regjering ble skrevet under av statsminister Katrin Jakobsdóttir i september 2021. Foto: Ocean GeoLoop

Samarbeid for utvikling

Proneo har over tid jobbet for å øke samarbeidet i ulike klynger og mellom ulike aktører i Trøndelag. Proneo har vært en aktiv samarbeidspartner for Ocean GeoLoop helt fra starten av, og bistod under etableringen av selskapet i Verdal.
– Ocean GeoLoops etablering i Trøndelag er et ektefødt barn av innovasjonsøkosystemet i Trøndelag og der Proneo har spilt en viktig rolle. Som selskap er vi meget bevisste på å spille på innovasjonsøkosystemer, klynger og innovasjonsmiljøer da vi opplever det tilfører oss fart, relevant nettverk og kompetanse, noe som er viktig for oss også fremover, sier Iversen.

Verdsatt til 1,8 milliarder

Ocean GeoLoops karbonfangst-teknologi er ren og uten bruk av kjemikalier i seperasjonsprosessen, har mulighet til å fange inntil 100 % av CO2´en i røykgassen, og selskapets ambisjon er å gjøre karbonfangstprosessen selvforsynt med strøm.
Ocean GeoLoop har gått fra en skisse på et papir i 2006, til å gå på børs den 8. mars 2022 med en verdsettelse på ca. 1,8 milliarder norske kroner. Historien om GeoLoop har så vidt begynt. Lykkes de vil det bety det et stort skritt mot å holde kloden innenfor togradersmålet.


FAKTA:
Hva er karbonfangst?
Det er selve prosessen med å fjerne CO2 fra store utslippskilder som omtales som karbonfangst. Hensikten med karbonfangsten er å begrense utslipp av CO2 til atmosfæren ved å fange den, for deretter å lagre den sikkert. Hele prosessen med å fange, transportere, utnytte og lagre CO2 omtales ofte som karbonfangst og lagring, eller CCUS (fra engelsk carbon capture, utilization and storage).