Proneos legendariske inkubatorsamling er gjennomført

10. juni 2022

MicrosoftTeams-image (2)

Kjenner du de 9 dødssynder for utvikling av oppstartsselskap? Dette og andre inspirerende innlegg fikk Proneos inkubatorbedrifter lære mer under Proneos legendariske inkubatorsamling.

Proneo samlet sine inkubatorbedrifter for faglig påfyll, sosial arena og nettverksbygging. Der fikk vi blant annet høre om erfaringene fra seriegründer Jørn Engvik fra Hoopit, om hvor viktig er å skape den riktige kulturen i bedriften fra dag 1, og ha et sterkt fokus på produktutvikling, salg og markedsføring der man bruker krevende kunder for å jobbe fram riktig produkt og forretningsmodell. Du må forstå kunden din, markedet ditt, og for å gjøre det må du innføre antakelser og målinger som en del av kulturen, for å lære av målingene underveis.

Jørn Engvik, Club United

Bård Benum i Vital Things, gründer i voksen alder, delte sine erfaringer om hvor viktig det er å ha en god forretningsmodell, bygge et sterkt team og fokus på casene man jobber med, for å hente nøkkel-kompetanse som teamet ikke har i dag, men som letter veien inn i et marked. Han understreket også behovet for en grundig bruker- og markedskartlegging, og ikke minst en realistisk inngang til størrelsen på markedspotensialet.  

Bård Benum, Vital Things

Janne Bøklepp informerte om mulighetene med Innovasjon Norge, blant annet at det nå er muligheter for å kombinere vekstlån med kommersialiseringstilskudd. Margrethe Markussen fra Tidligfasefondet kom med sine betraktninger fra et investorsynspunkt og i god dialog ble det diskutert, marked, produkt/tjeneste, team, konkurrenter, patentrettigheter og ikke minst bærekraft.  

Inkubatorleder Stein Morten Holberg avsluttet det hele med sitt innlegg med budskapet: Et oppstartsselskap er ingen liten versjon av et stort selskap! 

Lurer du fortsatt på de 9 dødssynder for utvikling av oppstartsselskap? Ta kontakt med oss, så skal vi gjerne dele vår kunnskap og nettverk for at akkurat du skal lykkes med din ide sammen med oss!

Vi hjelper deg gjerne med å utvikle din bedrift. Ta kontakt for en uforpliktende prat.

Stein Morten Holberg

Stein Morten Holberg

Prosjektleder
[/wpbb-if]