Kvinner kan nomineres til å motta kr 10 000

08. september 2022

MicrosoftTeams-image (3)

Vi leter nå etter gode kandidater fra Verdal, Levanger og Steinkjer til å motta kr. 10 000 gjennom MittNett-prisen 2022. Kjenner du noen kvinner som har utmerket seg i arbeidet for samfunnet eller i næringsutvikling, vil vi gjerne høre fra deg. Du kan enten nominere enkeltpersoner, bedrifter eller organisasjoner. Send oss gjerne dine forslag allerede i dag.  

Disse kriteriene legges til grunn ved vurdering av de nominerte:      

– Kandidaten har oppnådd synlige og konkrete resultater  

– Ideen har ambisjoner om aktivitet, arbeidsplasser og vekst    

– Ideen bør ha potensiale for kommersialisering eller utvikling    

– Ideen skal være bærekraftig     

Kandidatene blir vurdert av en uavhengig jury som består av Proneo og næringsforeningene i Verdal, Levanger og Steinkjer.  

Frist for å sende inn begrunnede forslag: 1. oktober 2022.

Fakta om «MittNett-prisen»  

Formålet med MittNett-prisen er å stimulere til økt nytenkning og nyskapning, og bidra til å utvikle en positiv «gründerånd». MittNett-prisen skal sette søkelys på betydningen av kvinner som gründere i sammenheng med utvikling av arbeidsplasser og næringsliv. Evne til å bruke sin kunnskap, kreativitet og risikovillighet vil stå sentralt.