Hvordan øke lønnsomheten med avansert produksjonsteknologi?

21. november 2022

Foto: Adobe Stock/Looker_Studio

Proneo har utviklet et videregående kurs rettet spesielt mot SMBer som ønsker å oppnå økt produktivitet og lønnsomhet gjennom implementering av avansert produksjonsteknologi. Kurset består av 6 fellessamlinger og 10 timer individuell rådgivning med hver bedrift. Deltakerne skal sitte igjen med kunnskap som kan omsettes i praksis i bedriften og man får anledning til å jobbe med relevante problemstillinger under veiledning fra Proneo og fagpartnere.

Dette får du:

  • 10 timers individuelle rådgiving med Proneo og faglig partner Sintef
  • 2 bedriftsbesøk til andre vareproduserende bedrifter i regionen
  • 10 timers faglig påfyll fra Sintef Manufacturing / Industri om muligheter innafor avansert produksjons

Egenandel: kr. 7 500,- eks. mva. Oppstart januar 2023, avsluttes juni 2023.

Interessert? Ta kontakt for nærmere info og kjøreplan: 
Tyson Weaver
E-post: [email protected]
Tlf.: 471 61 593

Du kan laste ned info HER.
Kjøreplan kan du laste ned HER.


Industri 4.0 Trøndelag er regionalt initiativ hvor Trøndelag fylkeskommune sammen med regionens næringshager og inkubatorer tilbyr bransjerettede kompetanseforløp innen avansert produksjon for små og medium bedrifter.